Burrel ID

Tältä sivulta löydät vastauksia muutamaan yleiseen kysymykseen Burrel ID:stä.


Burrel ID

Burrel ID toimitetaan Burrel+-palvelua tukevien kameroiden mukana, joita ovat Burrel S12 HD+SMS PRO (valmistettu syyskuu 2021 jälkeen) ja S22WA. Burrel ID löytyy ainoastaan pikaohjeen kannesta löytyvästä tarrasta, joka tulee kameran mukana sen ostovaiheessa. Burrel ID on muotoa XXX-XXX-XXX ja yksilöllinen jokaiselle kameralle.

 

Huom! Tällä hetkellä muut Burrel kamerat eivät tue Burrel+-palvelua eikä niillä ole Burrel ID:tä.


Mistä kameran Burrel ID löytyy?

Burrel ID löytyy ainoastaan kameran mukana tulevan pikaoppaan etukannesta. Opas tulee kameran ostolaatikossa. Burrel ID ei löydy kamerasta eikä se näy Burrel+-palvelussa.


Burrel ID ei toimi

Jos yrität rekisteröidä kameraa Burrel+-palveluun sen Burrel ID:llä, ja saat ilmoituksen "Kameraa ei voida rekisteröidä. Tarkista Burrel ID huolellisesti" tai englanniksi "Camera cannot be claimed. Please check Burrel ID carefully", se saattaa johtua seuraavista:

  • Burrel ID on kirjoitettu väärin. Tarkista, että Burrel ID on oikein kirjoitettu. Ole erityisen tarkkana, jos Burrel ID sisältää O (iso o-kirjain), 0 (nolla), I (iso i-kirjain) tai 1 (yksi).
  • Kamera on jo rekisteröity. Kamera voidaan rekisteröidä vain kerran ja yhdelle käyttäjälle kerrallaan. Jos haluat käyttää Burrel+ palvelua samanaikaisesti sekä sovelluksessa että burrelplus.com, käytä palveluun sisään kirjoittautuessa samaa Burrel+-käyttäjätunnusta. 


Jos kamera on jo rekisteröity, kameraa ei voi rekisteröidä uudestaan ennen kuin kamera on ensiksi poistettu siltä Burrel+-käyttäjätililtä, jolle kamera on alun perin rekisteröity. Poistaminen tapahtuu kirjautumalla sille Burrel+tilille, jolle kamera on rekisteröity, ja siirtymällä "Oma profiiliin". Löydät tarkemmat ohjeet tästä artikkelista otsikon "Kameran poistaminen Burrel+-palvelusta" alta. 


Jos Burrel ID on oikein ja kameraa ei olla aikaisemmin rekisteröity millekään Burrel+käyttäjätilille. eikä Burrel ID silti toimi, luo tällöin tukipyyntö Burrel tekniseen tukeen, jotta ongelmaa voidaan tutkia. Muista tukipyynnössä ilmoittaa kameran IMEI-koodi.


Burrel ID on hukkunut tai unohtunut
Koska jokaisella Burrel+-palvelua tukevalla kameralla on uniikki Burrel ID, joka luodaan kameran valmistamisvaiheessa, ei Burrel tuella ole tietoturvallisista syistä pääsyä kameroiden ID-tunnuksiin. Luomalla tukipyynnön voi ylläpitomme selvittää kameran Burrel ID:n. Lisää tukipyyntöön kameran IMEI-koodi ja liitä liitteeksi kameran ostokuitti. Ilman ostokuittia ja kameran IMEI-tunnusta emme pysty selvittämään kameran Burrel ID’tä. Sama ohjeistus koskee myös käytetyn kameran ostajia, joilla ei ole tietoa kameran Burrel ID:stä.

 

Huom! Kameran 15-numeroisen yksilöllisen IMEI-koodin löydät:

  • Kameran asetuksista: Menu -> Järjestelmä-välilehti -> Versio
  • Kameraan kiinnitetystä tarrasta. Tarran paikka vaihtelee malleittain.
  • Sähköpostista, mikäli kamera on lähettänyt suoraan kuvaa tai videota sähköpostiin. 


Suosittelemme tutustumaan myös tähän tukisivuiltamme löytyvään artikkeliin, josta löytyy lisää tietoa Burrel+-palvelusta.