Burrel App - abonnemang

Burrel appen kommer att bli betald på hösten 2024, vid vilken tidpunkt du kan fortsätta att använda den betalda fullversionen eller byta till den gratis begränsade versionen. Fram tills dess är fullversionen av appen gratis att använda. Håll dig uppdaterad.