Burrel ID

På denna sida hittar du svar på några vanliga frågor om Burrel ID. Vi rekommenderar att du bekantar dig även med denna artikel som svarar på vanliga frågor om Burrel+. 


Om Burrel ID

Burrel ID levereras med kameror som stöder Burrel+, vilka är Burrel S23 HD+SMS PRO (tillverkad efter september 2021) och S22WA. Burrel ID är i format XXX-XXX-XXXX och unik för varje kamera.


OBS! För tillfället stöder andra Burrel kameramodeller inte Burrel+ och har därför ingen Burrel ID. 


Var hittas kameras Burrel ID

Burrel ID hittas enbart på klistermärket fäst på installationsguidens framsida. Guiden kommer med kamerorna vid köptillfället. Burrel ID:n kan inte hittas på eller i kameran eller i Burrel+.


Kameras Burrel ID fungerar inte

Om du försöker registrera din kamera till Burrel+ med dess Burrel ID, och får texten "Camera can not be claimed. Please check Burrel ID carefully", det kan bero på:

  • Burrel ID är felstavad. Kontrollera att du har skrivit ID:n rätt. Var extra nogrann ifall Burrel ID innehåller O (stor O-bokstav), 0 (nolla), I (stor i-bokstav) eller 1 (etta).
  • Kameran har redan registerats. Varje kamera kan registeras bara en gång och åt en användare åt gången. Ifall du vill använda Burrel+ samtidigt i både appen och burrelplus.com, använd samma Burrel+ användarnamn vid inloggningen. 


Om kameran redan är registerad, kameran kan inte registeras på nytt innan kameran raderas från det Burrel+ användarkonto kameran är först registerad till. Raderingen sker via Burrel+ appen eller burrelplus.com på "Your profile" och det Burrel+ konto kameran är registerad till. Du hittar mera specifika instruktioner under rubriken "kameras borttagning från Burrel+" i denna artikel


Ifall Burrel ID:n är korrekt och kameran inte är registerad till något Burrel+konto, och Burrel ID:n fungerar ändå inte, skapa då ett Support ärende så vi kan undersöka problemet. Kom ihåg att meddela kameras IMEI-kod i ärendet. 


OBS! Du hittar kameras 15-siffriga unika IMEI-kod:

  • Från kameras inställningar: Systemet-menyn -> Version.
  • På ett klistermärke fäst på kameran. Platsen varierar enligt kameramodell.
  • I e-posten om kameran skickar direkt bild eller video till din e-post.


Burrel ID har tappats bort eller glömts

Eftersom varje kamera som stöder Burrel+ har ett unikt Burrel ID som skapas under produktionsfasen, har Burrel Support inte tillgång till kamerornas ID av säkerhetsskäl. Genom att skapa ett Support ärende kan vår administration fastställa kamerans Burrel ID ifall kameran har någon. Kom ihåg att meddela kameras IMEI-kod på ärendet samt bifoga kameras köpkvitto. Annars kan vår administration inte hjälpa. Samma instruktioner gäller för köpare av begagnade kameror (modell SMS PRO eller S22WA) som inte har information om kamerans Burrel ID eller fått installationsguiden vid köpet. 


Vi rekommenderar att du bekantar dig med även denna artikel om Burrel+-tjänsten. Där hittar du svar på vanliga frågor.