Placering av kameran

I denna artikel berättar vi kort om allmänna rekommendationer för kamerans placering. 


Kamerans placering

Det finns ingen enskild riktlinje för kamerans placering, eftersom terrängen är annorlunda, liksom objekten som filmas. Men genom att experimentera med olika platser och positioner hittar du den bästa så att kamerans rörelsesensor fungerar optimalt.

 

Generella riktlinjer för kameraplacering är:

  • Öppet område. Grenar som hänger framför kameran eller dylikt kan påverka rörelsesensorns funktion och orsaka tomma bilder.
  • Rikta kameran så att den utsätts för så lite direkt solljus som möjligt. Solen och andra värmkällor, till exempel värmare, kan störa rörelsesensorn, vilket gör att kameran tar "tomma" bilder. Bilder kan vara suddiga, ovanligt färgade eller skumma på grund av solljuset. Tänk på vilken tid på dygnet kameran tar flest bilder och rikta kameran därefter. Vid behov testa kameran någon annanstans. 
  • Håll kameran centrerad på det område du förväntar dig att se aktivitet. Till exempel om du har en foderautomat, bör du placera kameran så att den är i mitten av skärmen. 
  • Om kameran är inne, notera att kamerans rörelsesensor inte reagerar på förändringar i infraröd strålningen om det finns ett fönster mellan objektet och kameran. 
  • Det rekommenderade avståndet från det objekt man vill filma är 5 -10 meter.
  • Den lämpliga höjden från marken beror på det objekt man vill filma: vanligtvis 0,8 - 1,5 meter.

 

Kamerans riktning

Hur kameran är riktad har en stor inverkan på hur långt rörelsesensorn reagerar och hur väl nattbilderna exponeras. Om kameran är fastsatt vid ett träd med remmar riktas den automatiskt något nedåt. Prova olika riktningar. Att hitta den bästa riktningen kräver lite testning.

 

OBS! Du hittar lämpliga placeringsrekommendationerna för precis din kamera, såväl som teknisk information, i kamerans användarmanual. Du kan ladda ner användarmanualer för åtelkameror fortvarande till salu i PDF-format här.