Burrel-åtelkamerornas operationsländer

Sedan 1 januari 2023 har Tracker Oy ansvarat för försäljning, service och support av Burrel-åtelkameror. Vi importerar Burrel-åtelkameror till enbart dessa länder:

  • Finland
  • Sverige
  • Norge
  • Estland
  • Lettland
  • Litauen


Om du köper en Burrel-åtelkamera med avsikt att använda den i ett annat land som inte nämns ovan, kan vi inte garantera att kameran fungerar. För att säkerställa korrekt funktionalitet i det land där du tänker använda den, rekommenderar vi att du köper kameran från en lokal återförsäljare.