Burrel kamerornas garanti

Tillverkarens garanti


Denna garanti är giltigt enbart om garantibeviset eller ett annat köpkvitto på vilket varans inköpsdatum, serienummer och försäljare uppvisas tillsammans med den felaktiga varan. Tillverkaren och/eller dess auktoriserade serviceverkstad kan vägra att reparera varan om något av de ovan nämnda dokumenten inte kan uppvisas. 


Denna begränsade garanti gäller endast i det land där produkten köps och förutsatt att Tracker Oy/Burrel avsåg att produkten skulle säljas i detta land.  


Garantiperioden börjar när produkten sålts till slutanvändaren. Burrel kamerorna har 12 månaders garanti och laddningsbara batterier har 6 månaders garanti. Om produkten har en ovanlig garantiperiod, detta anges då på produktens förpackning.


Tillverkarens garanti täcker bland annat inte

  1. Slitage av normal användning.
  2. Indirekta kostnader som uppstår vid användning av produkten.
  3. Fel orsakade av modifiering eller konvertering av produkten.
  4. Om enheten har öppnats av dig själv. Då upphör enhetens garanti omedelbart.
  5. Skador förorsakade av felaktig användning eller lagring av produkten.
  6. Konsekvenser av obehöriga servicehandlare, säljare eller om kunden själv gjort ändringar eller servat produkten.
  7. Olyckor eller liknande orsaker, vilka är utanför tillverkarens kontroll.
  8. Tracker Oy lämnar ingen garanti för olika tillbehör som eventuellt levereras med enheten.