Minneskortet

Minneskortet är förmodligen kamerans viktigaste tillbehör. Burrel-åtelkameror har inget internminne, så rätt minneskort krävs för att kameran ska fungera. I denna artikel fokuserar vi på minneskortet och du kan till exempel hitta mer detaljerade rekommendationer för din Burrel-kamera.

 

Allmänt om minneskortet

Minneskort är små elektroniska enheter som kan gå sönder som nya eller efter en viss tids användning, precis som andra elektroniska enheter. Även om minneskortet kan se perfekt ut på utsidan kan det vara skadat invändigt.

 

Minneskort finns i olika typer och storlekar, samt har olika användningsområden. Att välja rätt minneskort kan vara knepigt och komplicerat. Om minneskortet inte uppfyller kamerans krav, orsakar det olika problem, till exempel att kameran inte kan läsa minneskortet, kameran inte tar/skickar bilder och videor, hindrar kameran från att uppdateras eller uppdatera inställningar och gör att fjärrkommandon låser sig. Därför är ett funktionellt och kompatibelt minneskort avgörande för kamerans funktion.

 

Formatering är mycket viktigt för att minneskortet ska kommunicera korrekt med din åtelkamera. Om minneskortet tidigare har använts i andra enheter eller åtelkameror, är det möjligt att spår av formatering av dessa enheter finns kvar på minneskortet, vilket kan orsaka problem. Vi rekommenderar att du formaterar minneskortet varje gång det sätts in i kameran. Vår rekommendation för formatering gäller även nya minneskort. Mer information om hur du formaterar minneskortet direkt från kamerans inställningar finns längre fram i den här artikeln.

 

Information på minneskortet

Markeringarna som finns på minneskortet varierar beroende på tillverkare och märke. Nedan kan du bekanta dig vid vilken information kan hittas på minneskortet och vad det betyder så att du kan hitta det rätta minneskortet till din åtelkamera. Om du vill veta mer om minneskort hittar du artiklar på internet med hjälp av sökmotor. 


1. Storlek/kapacitet

2. Typ av kort

3. UHS-klassificering

4. Hastighetsklass för video

5. Hastighetsklass

6. UHS-hastighetsklass

 

1. Storlek/kapacitet

Detta talar om för dig hur många bilder och/eller videor som får plats på minneskortet. För Burrel-åtelkameror får storleken på minneskortet inte överstiga 32 GB.

 

2. Typ av kort

Det finns olika typer av minneskort. Olika korttyper använder olika filformat, så alla minneskort är inte lämpliga för alla kameror. Åtelkameror måste använda ett SD- eller SDHC-minneskort.

 

3. UHS-klassificering

UHS-klassificeringen för ett minneskort berättar om kortets läshastighet. Avläsningshastigheten för minneskort för åtelkameror får inte överstiga UHS-1, det vill säga, märkningen på minneskortet är antingen UHS-1 eller I. Om ovan nämnda markeringar inte finns på minneskortet, ska minneskortet innehålla den markering som nämns i punkt 5, det vill säga siffran 6 eller 10 inuti en cirkel.

 

4. Hastighetsklass för video

Denna hastighetsklassbeteckning finns vanligtvis på minneskort avsedda för inspelning av videor. Minneskort för åtelkameror kan ändå ha detta. Om minneskortet visar V6 eller V10 indikerar det att hastighetsklassen för video är kompatibel med åtelkameran. På vissa minneskort ersätts markeringen med hastighetsklassbeteckningen som nämns i punkt 5, det vill säga antingen siffran 6 eller 10 måste finnas inuti en cirkel.

 

5. Hastighetsklass

Den "traditionella" minneskortshastigheten, som anger skrivhastigheten. När en siffra 6: a eller 10: a hittas inuti en cirkel på minneskortet, indikerar det att minneskortet är lämpligt för Burrel-åtelkameror. Om minneskortet har en lägre hastighet (det finns antingen 2 eller 4 inuti cirkeln) kan det fungera med vissa äldre Burrel-kameror.

 

Om denna traditionella hastighetsmärkning inte finns på minneskortet bör minneskortet ha den UHS-hastighetsklassmarkering som nämns i punkt 6.

 

6. UHS-hastighetsklass

Bokstaven "U" och siffran inuti den, anger vilken UHS-hastighetsklass minneskortet representerar. Den här klassificeringen anger kortets lägsta skrivhastighet. För minneskort som används i Burrel-åtelkameror får UHS-klassificeringen inte överstiga 1, det vill säga märkningen på minneskortet är antingen UHS-1 eller alternativt hastighetsklass 6 eller 10 som nämns i punkt 5.

 

 

Minneskortrekommendationer för Burrel-åtelkameror

Se kamerans användarmanual för rekommendationer gällande minneskortet. Du kan hitta nedladdningsbara manualer för kameror fortvarande till försäljning här. Våra mer detaljerade rekommendationer för minneskortet finns nedan:


S22WA

 • Micro SD-kort
 • Storlek: 32 GB eller mindre
 • Hastighet: Klass 6 eller 10 eller UHS-1

 

S12 HD+ SMS PRO

 • SD/SDHC-kort
 • Storlek: 32 GB eller mindre
 • Hastighet: Klass 6 eller 10 eller UHS-1
 • Ej kompatibel med Micro-SD-minneskort i adapter
 • Vi har upptäckt att Kingston Canvas Select Plus 32 GB i exempelbilden inte är helt kompatibel med alla SMS PRO-kameror. Därför rekommenderar vi inte just detta minneskort för användning med denna kameramodell. I andra Burrel kameror fungerar minneskortet som visas i exemplet normalt.

 

Andra Burrel-kameror

 • SD- eller SDHC-kort
 • Storlek: 32 GB eller mindre
 • Hastighet: Klass 6 eller 10. Om SDHC-kort, ska UHS-klassen vara 1
 • Inte kompatibel med Micro-SD-minneskort i adapter

 

 

Hjälp och tips

 • Kamerans strömbrytare ska ställas i OFF-läge när du installerar eller tar bort ett minneskort från kameran.
 • När du installerar ett SD/SDHC-minneskort, kontrollera att låsknappen på vänster sida av minneskortet är i det övre läget. Om minneskortet är låst fungerar inte kameran.
 • Formatera minneskortet varje gång det installeras i kameran. Formateringen görs direkt i kamerans inställningar enligt följande: Menu -> Systemet-menyn -> Formatering. Observera att formatering raderar minneskortet helt och ingen information som funnits på minneskortet kan återställas.
 • Om minneskortet är fullt fungerar inte kameran. Det enklaste sättet att radera ett minneskort genom formatering. Denna åtgärd kan också utföras på distans genom att skicka ett textmeddelande till kameran, om den här funktionen är aktiverad. Du hittar mera information om fjärrstyrningen här.
 • För att säkerställa att kameran fungerar även när minneskortet är fullt, rekommenderar vi att du aktiverar överskrivning i kamerans inställningar (Menu -> Systemet-menyn -> Överskrivning). När överskrivning är på, börjar kameran automatiskt spara nya filer ovanpå gamla när minneskortet blir börjar fyllas. 
 • I de flesta fall löses problemen orsakade av minneskort antingen genom att formatera minneskortet i kamerans inställningar eller genom ett helt nytt minneskort från en annan tillverkare. Därför vid eventuella problem rekommenderar vi att du formaterar kamerans nuvarande minneskort och provar ett annat rekommenderat minneskort innan du kontaktar teknisk support. Vid behöv kan du skapa ett ärende här.