Burrel nätadapter (AC-adapter) -instruktioner och varningar

Dessa instruktioner och varningar gäller för Burrel 12 Volt och 6 Volt nätadapter (AC-adapter). 


Användning av nätadaptern

Burrel 6 Volt och 12 Volt nätadapter är endast avsedd att användas med kompatibla Burrel-kameror.

 

Innan du köper nätadapter och ansluter den till din kamera, kontrollera att adapterns utspänning matchar med kamerans spänning (6V eller 12V) tryckt bredvid kamerans strömport eller på strömportens lock.

 1. Anslut nätadaptern till ett uttag med rätt matningsspänning (se "Specifikationer" nedan).
 2. Öppna gummi- eller plastskyddet på kamerans strömport. Strömporten är vanligtvis placerad på kamerans undersida.
 3. Anslut den andra änden av nätadapterkabeln till kamerans strömport. Kameran får nu direkt ström från adaptern och kan slås på.

 

Observera! Fel matningsspänning kan skada kameran och adaptern.

 

Specifikationer

Burrell 6 volt nätadapter till åtelkamera

Ingångsspänning: 100-240V ~ 50 / 60Hz 0,4A Max

Utgångsspänning: 6V DC 2.0A 12W

OBS! Nätadaptern är endast avsedd för inomhusbruk

 

Burrell 12 volt nätadapter till åtelkamera

Ingångsspänning: 100-240V ~ 50 / 60Hz 0,5A Max

Utgångsspänning: 12V DC 1.0A 12W

OBS! Nätadaptern är endast avsedd för inomhusbruk

 

Varningar

 • Du får inte ändra, dra, tvångs böja eller utföra andra åtgärder, vilka kan skada adaptern.
 • Placera inte tunga föremål på adaptern eller dess kabel. Skador på adaptern kan leda till brand eller elektriska stötar.
 • Anslut eller koppla inte adaptern med våta händer.
 • Använd inte skarvsladdar eller grenuttag med adaptern. Om du gör så, kan detta leda till brand eller elektriska stötar.
 • Rulla eller knyt inte adaptern till en boll. Detta kan orsaka brand eller elektriska stötar.
 • Anslut adaptern försiktigt till vägguttaget. Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till brand eller elektriska stötar.
 • Koppla ur adaptern helt under åskväder. Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till brand, elektriska stötar eller skador på adaptern.
 • Lämna tillräckligt med utrymme runt strömkontakten så att kontakten lätt kan tas bort i en nödsituation.
 • Adaptern är endast avsedd för inomhusbruk.