Fjärrstyrning med Burrel+App

OBS! Alla instruktioner nedan gäller för den gamla Burrel+ applikationen. Vi kommer att uppdatera webbplatsen för den nya Burrel-appen när den har publicerats i sin helhet och är tillgänglig för alla användare att ladda ner från appbutiken.

 


Denna artikel fokuserar kort på hur du kan fjärrstyra din kamera med hjälp av Burrel+appen. Det är möjligt med vissa begränsningar.


Krav

För att styra din kamera via Burrel+ finns det vissa krav, vilka måste uppfyllas. Och de är:

 1. Du har en kamera som stöder Burrel+. Din kamera måste vara antingen S12 HD+SMS PRO tillverkad efter september 2021 eller S22WA. För närvarande stöder andra Burrel-kameramodeller inte Burrel+, så det är för tillfället inte möjligt att använda Burrel+. 
 2. Du har nedladdat den senaste Burrel+App versionen från Apple App Store eller Google Play Store till din mobil, pad etcetera. 
 3. Du har registrerat dig på Burrel+ och skapat ett Burrel+konto med din e-postadress, som du vill använda som ditt Burrel+ användarnamn. I framtiden kan du logga in antingen med din e-post eller med Google.
 4. Du har registrerat din kamera i Burrel+ med dess Burrel ID och kameran är framgångsrikt ansluten till Burrel+. Vid behov hittar du snabbstartguider för att installera din kamera på Burrel+ här


Fjärrstyra kameran i Burrel+

Du kan enkelt styra din kamera och ändra kamerans inställningar via Burrel+:

 • Du hittar kamerans inställningar i Burrel+appen när du som inloggad väljer den korrekta kamera under rubriken "Your cameras" och trycker på kugghjul-ikonen i närheten av din kamera. 
 • Bakom kugghjulet finns kamerans inställningar, vilka är möjliga att ända på distans i Burrel+.
 • Gör alla önskade ändringar i kamerans inställningar i Burrel+.
 • Slutligen spara ändringarna genom att trycka på "Uppdate" eller "Save" -knappen. 
 • Ändringarna är nu korrekt sparande i Burrel+.
 • Kameran uppdaterar sina inställningar nästa gång den är ansluten till servern (Burrel+). Detta händer när kameran laddar upp en fil/filer och/eller när kameran automatiskt söker efter uppdateringar. Du kan modifiera intervallet hur ofta du vill att kameran automatiskt söker uppdateringar från Burrel+ i kamerans inställningar (Menu -> Sändning-meny -> Autoupdate-cykel). Observera att ju kortare den automatiska uppdateringscykeln är och ju oftare kameran söker efter möjliga uppdateringar från Burrel+, desto mer brukas kamerans strömkälla. Om du vill att kameran hämtar uppdaterar från Burrel+ snarast möjligt när ändringarna är gjorda och du vet inte när kamera skickar fil nästa gång, måste den automatiska uppdateringscykeln vara kort. Då rekommenderar vi att kameran anslutas till en extern strömkälla (extern batteri eller nätström). Vid behov hittar du kamerans tillbehör i vår webbutik i denna länk.


OBS! Om din kamera inte skickar filer eller automatiskt söker efter uppdateringar, kommer ändringarna som görs i kamerans inställningar i Burrel+ inte att uppdateras i kameran.


Tips

 • Du kan fjärrstyra din kamera i Burrel+ genom att använda Burrel+appen eller webbsidan burrelplus.com. Om du använder båda kanalerna, använd samma Burrel+användarnamn vid inloggningen till Burrel+. Kameran kan endast registreras för en användare åt gången. 
 • Burrel+Appen är senast uppdaterad, så vi rekommenderar att du använder främst appen för att ändra kamerans inställningar på distans. 
 • Om du ändrar kamerans inställningar direkt på kameran, kom ihåg att slutligen spara inställningarna i Burrel+ genom att välja "Ladda Upp inställningar" på Sändning-menyn. Om inställningarna inte sparas korrekt kan inställningarna i kameran ändras. 
 • För närvarande finns det ingen möjlighet att be kameran om en bild i Burrel+. Om du vill använda denna funktion, är denna möjlig via fjärrstyrning med SMS. Det är möjligt med alla Burrel-kameror. Du hittar mer information om fjärrstyrning med SMS i denna artikel


OBS! Ju fler olika kanaler används för att fjärrstyra kameran, desto mer sannolikt är det att den orsakar olika funktionella störningar, till exempel kamerans inställningar inte sparas permanent. Därför rekommenderar vi att du använder Burrel+appen så mycket som möjligt för att fjärrstyra kameran.