Fjärrstyrning med SMS (SMS Remote) och notiser

Du kan fjärrstyra samtliga Burrel-kameror genom att skicka textmeddelanden/SMS-kommandon direkt till kameran. Fjärrstyrning är också möjlig på distans via appen, med vissa begränsningar. Du hittar mer information om fjärrkontroll via appen i denna artikel.


Krav

För att fjärrstyra din kamera via textmeddelanden/SMS krävs att:

 • Kameras abonnemang tillåter textmeddelanden (SMS)
 • Kamerainställningarna är korrekta:

Menu -> Sänding-meny ->

Telefon. Här måste telefonnumret från vilket SMS-kommandon skickas och dit kameran skickar en bekräftelse till sparas. Spara telefonnumret i formaten 040123467.

Fjärrstyrning: På/Always

OBS! Om din kamera har Burrel+egenskapet (SMS PRO eller S22WA), kom ihåg att spara samtliga ändringar i inställningar gjorda direkt på kameran genom att slutligen välja "Ladda upp inställningar" på samma Sänding-meny.

 • SMS-kommandona skickas till SIM-kortets/abonnemangets telefonnummer, vilket ligger i kameran. Om du inte känner till numret hittar du detta i abonnemangsbekräftelsen. Vid behov hjälper operatören dig ytterligare.
 • Kameran är i fotograferingsläge med andra ord är kamerans strömbrytare i ON-läge. Undantaget är kameran S22WA, vilken går in i fotograferingsläge efter 5 minuter om inte fotograferingsläget slås på manuellt. Du hittar mera information här. 

 

Alla möjliga fjärrkommandon (SMS) finns i kamerans bruksanvisningar. Du kan nedladda manualer för kameror som fortfarande säljs i PDF-format från denna länk

 

OBS! Av alla kamerans enskilda funktioner förbrukar fjärrkontrollen (SMS remote) mest kamerans strömkälla. Om fjärrkontrollen är på rekommenderar vi att du ansluter kameran till en extern strömkälla (externt batteri eller nätström). Du hittar samtliga tillbehör i vår webbutik, viket du hittar här.

Vi rekommenderar att du stänger av fjärrkontrollen (SMS Remote) om denna funktion inte används. Dessutom rekommenderar vi att du stänger av fjärrkontrollen i kamerans inställningar även om kameran enbart används för inspelning av bilder och/videor, inte sändning av filer. Vanliga kameranotiser

När kameran har mottagit ett SMS-kommando och har kunnat verkställa det, kvitterar kameran vanligtvis enligt kommandot. T.ex. om du har skickat kameran ett SMS om att tillägga en email adress i kamerans inställningar, och kameran har genomfört detta, får du ett svar "Email added" till din telefon. Kameran kvitteringar enbart på engelska.


Här nedan hittar du några av de vanligaste notiserna hur din kamera kan kvitterar olika SMS-kommandon till din telefon:

 • Rejected, incorrect mode 

Kontrollera att kameran är i rätt läge när den tar emot fjärrkommandon. Om kameran är t.ex. i SETUP-läge, när den ska vara i ON-läge, ger kameran detta felmeddelande. Kontrollera dessutom att ditt telefonnummer är korrekt sparat i kamerans inställningar under "Telefon" i Sändning-menyn. 

 • System busy

Detta meddelande kommer om kameran t.ex. redan arbetar med ett SMS-kommando och den tar emot ett nytt. Kameran kan bara utföra ett kommando åt gången. Vänta tills kameran har slutfört det första fjärrkommandot. 


Om detta meddelande visas vid bildförfrågan (*500#) rekommenderar vi att du kontollerar bildfördröjningen på Avtrycken-menyn i kamerans inställningar att den är inställd på minst 1 minut. Om kameran är ansluten till 2G-nätverket får bildfördröjningen vara 3 minuter eller ännu längre för att ge kameran tillräckligt med tid att bearbeta och överföra bilden innan den tar en ny. Om mycket händer framför kameran när bildfördröjningen är kort och/eller kameran samtidigt för en bildförfrågan, kan detta leda till detta felmeddelande och kameran hänger sig. Då måste kameran vanligtvis omstartas på plats. 

 • Executive fail

Detta felmeddelande visas vanligtvis om det har uppstått ett problem med nätverksanslutningen, t.ex. ett kort avbrott. Dessutom om ditt telefonnummer fattas i kamerans inställningar (Sändning-meny -> Telefon), kan detta ge meddelandet, liksom problem med minneskortet, såsom minneskortet är fullt, sönder eller inkompatibel. 

 • Picture sending

Kamerans kvittering på bildförfrågan *500# . Kameran är på, ansluten och tar emot kommandot. På begäran skickar kameran bilden till den plats som du har angett i kamerans inställningar som mottagning (Sändning-meny -> Mottagning).

 • Picture sending, men bilden kommer inte fram

Om bilden inte syns, t.ex. i e-posten, även om kameran bekräftar "bilden skickad", finns det ingen enskild anledning till det. Vi rekommenderar att du kontrollerar skräppostmappen och säkerhetsinställningarna i din e-post, varefter vi rekommenderar att du kontrollerar följande inställningar på kameran:

 • Kamera-meny -> Läge. Om läget är video, ändra läget antingen till "Bild" eller "Bild&Video". Bild är som fil mindre än en video, så det är mer sannolikt att bilden kommer fram. Observera att i 2G-nätet endast kan kameran skicka enbart bilder.
 • Sänding-meny -> Bildstorlek. Prova olika bildstorlekar. Ju mindre fil, desto bättre kommer den fram. Stor bildstorlek är en utmaning, särskilt i ett svagt 2G-nät.

 

Om du fortfarande inte får bilden rekommenderar vi att du bekantar dig vid allmänna åtgärderna nämda längre fram i denna artikel. Dessutom rekommenderar vi att du testar om kameran skickar bild av rörelsen. Ibland kan det finnas ett allmänt problem som kan lösas genom att följa tipsen.

 • Det kommer ingen kvittering

Om du inte få någon kvittering till din telefon efter ett skickad SMS, beror detta vanligtvis på att kameran inte tar emot kommandot. Kontrollera abonnemanget, kamerainställningarna och läget samt abonnemangets telefonnummer, vilka nämns i början av denna artikel. Kontrollera även kamerans strömsituation. 

 

Kameran kan dock fungera normalt även om kameran inte skickar någon kvittering. Vissa abonnemang kan ha svarsläget avstängt, och därför kvitterar kameran inte till telefonen när den tar emot ett fjärrkommando. Vid behov rekommenderar vi att du kontrollerar detta med din egen operatör.

 

För S22WA-kameran kan svarsläget stängas av/på på distans. Detta fjärrkommando kan hittas i kamerans bruksanvisning.

 


Allmänna åtgärder vid problem

Här nedan hittar du allmänna åtgärder, vilka vi rekommenderar att du går igenom i händelse av problem.

 1. Starta om kameran. Under en omstart ansluter kameran på nytt till nätverket och hämtar inställningarna, vilket löser flera problemfall. Kameran kan omstartas enbart genom att flytta på strömbrytaren så denna åtgärd kan enbart göras på plats och direkt på kameran. 
 2. Inställningar. Kontrollera i kamerans inställningar att på Sänding-menyn är telefonnumret som textmeddelanden skickas från sparats rätt i "Telefon" och även inställingen "Fjärrkontroll: På/Always" är korrekt. Om du har en kamera med Burrel+, har du kommit ihåg att slutligen spara ändringarna genom att välja "Ladda upp inställningar" på Sänding-menyn?  
 3. Strömkälla. Kameran måste få tillräckligt med ström för att fungera. Om t.ex. bildöverföring avbruts på grund av strömbrist, då kommer inget separat meddelande om detta till telefonen. Kameran försöker skicka bara en gång.
 4. SD-kort. Om SD-kortet är fullt, trasigt eller inkompatibelt fungerar kameran inte. Kontrollera SD-kortet. Prova formatera ditt nuvarande SD-kort i kamerans inställningar och/eller prova ett helt nytt SD-kort av ett annat märke. Instruktioner för formatering och rekommendationer för SD-kortet hittar du här. Enligt vår observation kan microSD-kort i adapter orsaka störningar vid fjärrkontroll, så vi rekommenderar inte att du använder detta i kameran.  
 5. Abonnemang. Kontrollera att ditt abonnemang har rätta funktioner. Vid behov prova ett annat SIM-kort med ett annat abonnemang i kameran. Om du provar ett annat SIM-kort, se till att pinkodsfrågan är av aktiverad. För att göra detta, sätt SIM-kortet i telefonen och kontrollera sedan detta i telefonens inställningar.
 6. Programvara. Kontrollera kamerans nuvarande programvara och vid behov uppdatera kameran med den nyaste programvaran. Du hittar vår Uppdatering-artikel i denna länk, där du även hittar uppdateringsinstruktioner och de senaste programfilerna för samtliga Burrel kameror. 
 7. Operatörens driftinformation. Om det finns kända driftstörningar i nätverket, t.ex. planerade arbeten, vilka påverkar operatörens kunder, anger operatörerna vanligtvis dessa på sina egna webbsidor. Vi rekommenderar att du bekantar dig med din operatörs driftmeddelanden innan du kontaktar Burrels tekniska support.


OBS! Ju fler olika kanaler används för att fjärrstyra kameran, desto mer sannolikt är det att den orsakar olika funktionella störningar, till exempel kamerans inställningar inte sparas permanent. Därför rekommenderar vi att du använder Burrel+servicen så mycket som möjligt för att fjärrstyra om din kamera stöder Burrel+.