Uppdatering

På den här webbplatsen hittar du uppdateringsfiler för samtliga Burrel kameror. Längst ner på sidan hittar du även instruktioner hur kameran uppdateras.

 

Du hittar samtliga uppdateringsfiler i tabellen nedanför enligt kameramodell. Var noggrann att du väljer rätt uppdateringfil för precis din kamera. Om du uppdaterar kameran med fel fil kan kameran gå sönder. Om du inte vet vilken fil som gäller för din kamera, skapa då ett supportärende. Vi hjälper gärna. 

 

OBS! Det finns två olika HW versioner för S12 HD+SMS Pro och S12 HD+SMS III. Kontrollera kamerans version i kameras inställningar innan du laddar ned filen. 

SETUP -> Menu -> Systemet-meny -> Version. Se till att kameras HW version matchar HW versionen i tabellen nedan.


Burrel+ kameror

KameraModellHW versionFW versionLänk
S22WAS688 (Burrel+)S68X2023/05/24Nedladda
S12 HD + SMS ProS378E (Burrel+)37XE-ST och
37XE-RS
2022/05/23Nedladda
S12 HD + SMS ProS378E (Burrel+)37XE och 37XBE2021/11/23Nedladda


Övriga Burrel kameror

KameraModellHW versionFW versionLänk
S12 HD + SMS ProS378E (ilman Burrel+)37XE och 37XBE2021/11/23Nedladda
S12 HD + SMS IIIS328C & S328C-RSS32XC-RS2023/05/24Nedladda
S12 HD + SMS IIIS328 & S328B32XF2021/11/23Nedladda
Edge HD + 4GS378E
2021/11/23Nedladda
Edge HD + 3GS358E35XE2020/08/27Nedladda
Edge RedS320 & S320B
2021/11/23Nedladda
Edge HDS308 & S308B
2021/11/23Nedladda
Edge HDS30830XE-ST och
30XE-RS
2022/07/14Nedladda


Äldre Burrel kameror

KameraModellHW versionFW versionLänk
S10 HD SMS
S12 HD SMS
S12 HD SMS II
Control
S120 / S128
2019/06/10NedladdaUppdateringsinstruktioner

Du hittar uppdateringsinstruktioner här nedan efter filtyp. Ladda först ned den rätta uppdateringsfilen för din kamera från tabellen ovan. Välj sedan den rätta instruktionen enligt filtyp. Till exempel om kameras dekomprimerade uppdateringsfil är av form .OTA, följ då instruktionerna för nyare kameror (.OTA-fil). 

 

Windows- och Mac-datorer bör ha en inbyggd funktion för filextraktion av .zip filer. Om du har problem med att dekomprimera en fil kan du skapa ett supportärende åt oss så skickar vi den extraherade filen till dig via e-post. Var noggrann med att berätta kamerans modell och HW version, vilka du hittar i kameras inställningar (Systemet-menyn -> Version) redan i den första e-posten till oss.


OBS! Kameran kan inte uppdateras på distans eftersom uppdateringen sker via kamerans minneskort. Dessutom måste kamerans strömbrytares läge ändras under uppdateringen, vilket är inte möjligt på distans. 

 

Uppdateringinstruktioner för nyare kameror (. OTA-fil)

 1. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln (med S22WA-kameran kommer ingen kabel utan t.ex. micro-USB kabel för telefon kan användas vid uppdatering), sätt minneskortet direkt i datorn eller i en minneskortläsare och anslut till datorn. Kamerans strömbrytare måste vara i OFF-läge.
 2. Ladda ner filen. Notera att filen inte kan öppnas med dator, endast kameran kan läsa den. 
 3. När datorn känner igen enheten, flytta FW96650.OTA eller S688.OTA-filen till roten/huvudvyn på kamerans minneskort.
 4. Koppla USB-kabeln från kameran eller flytta minneskortet tillbaka till kameran.
 5. Ställ strömbrytaren i SETUP-läge (kameran S22WA: i ON-läge) för att starta kameran. 
 6. När kameran har startat, tryck på MENU-knappen för att komma till inställningar och navigera sedan med högerpilen till Systemet-menyn (kugghjul på övre raden). Använd nedåtpilen för att hitta "Säkerhetskod". Ifall den är aktiverad, slå av den med höger eller vänster pil. När säkerhetskoden är avslagen, navigera några rader uppåt med pilen och välj "Uppdatering" (i vissa versioner står det ”uppdatera”). Tryck nu på OK-knappen. Navigera nu med vänster pil så att texten OK står i en ljusgrön ruta. Därefter tryck på OK-knappen. Kameran uppdateras, vilket tar vanligtvis ca 1-2 minuter. OBS! Om du här S22WA som kamera, slå även av "Camera Tracker" på Systemet-menyn innan uppdatering. 
 7. När uppdateringen är klar, nollställ ännu inställningarna så kameran börjar bruka de nya sändningsinställningarna. Öppna inställningarna med MENU-knappen och navigera tillbaka till Systemet-menyn, välj alternativet "Default:Enter (på svenska "Nollställning:Ange”) och tryck på OK-knappen. Navigera nu med vänster pil så att texten OK står i en ljusgrön ruta. Därefter tryck på OK-knappen. Nollställningen tar högst några sekunder. Efter nollställningen kan du ändra språket några rader nedåt (punkten ”Language”) i samma Systemet-menyn. 
 8. Efter uppdatering och nollställning är kameran återställd till leveransläget. Därför kontrollera samtliga kamerainställningar och ändra dem enligt önskemål och behov. Även definiera dina kontaktuppgifter åter på "Telefon" och "E-post" punkterna på Sändning-menyn (tre pelare på högre raden). Beakta att "Mottaging" på Sändning-menyn byts ut till Burrel+ för de kameror som stöder Burrel+-tjänsten när kameran nollställs. I andra kameror ändrar ”Mottagning” till e-post. 


OBS! Ifall du har en Burrel + -kamera (SMS PRO eller S22WA), spara samtliga inställningar gjorda direkt på kameran även på servern. Om detta skede missas förlorar kameran inställningar efter omstart eller/och inställningar ändras av sig själv. För att spara inställningarna på servern, öppna inställningarna med MENU-knappen, navigera till "Sändning"-menyn och välj "Ladda upp inställningar: Ange" och tryck på OK-knappen. Vi rekommenderar denna åtgärd alltid när inställningar ändras direkt på kameran. Uppdateringsguide för äldre kameror (. BIN-fil)

 1. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln, sätt minneskortet direkt i datorn eller i en separat minneskortadapter och anslut till datorn. Kamerans strömbrytare måste vara i OFF-läge.
 2. Ladda ner filen. Observera att filen inte kan öppnas på en dator, endast kameran kan läsa den.
 3. När datorn känner igen enheten, flytta FWS100.bin-filen till roten/huvudvyn på kameras minneskort.
 4. Koppla USB-kabeln från kameran eller flytta minneskortet tillbaka till kameran.
 5. Kontrollera att kameran är fortvarande avstängd och i OFF-läge. Stäng av kameran om den är på.
 6. Håll PLAY-tangenten (triangeln mellan Menu- och Del-tangenterna) intryckt och flytta strömbrytaren till SETUP-läge.
 7. Håll PLAY-knappen intryckt tills kameran slår på normalt. Kameran är nu uppdaterad.
 8. Nästa steg är att nollställa inställningarna så kameran börjar bruka de nya sändningsinställningarna. Öppna inställningarna med MENU-knappen och navigera till Systemet-menyn (kugghjul på högre raden), välj alternativet "Default:Enter" (på svenska "Nollställning: Ange") och tryck på OK-knappen. Navigera nu med vänster pil så att texten OK står i en ljusgrön ruta. Därefter tryck på OK-knappen. Nollställningen tar högst några sekunder. Efter nollställning kan du ändra språket några rader nedåt (punkten "Language") i samma Systemet-menyn. 
 9. Efter uppdatering och nollställning är kameran återställd till leveransläget. Därför kontrollera samtliga kamerainställningar och ändra dem enligt önskemål och behov. Även definiera dina kontaktuppgifter åter på "Telefon" och "E-post" punkterna på Sändning-menyn (tre pelare på högre raden). Beakta att "Mottagning" på Sändning-menyn byts ut till e-post. 


OBS! När kameran är uppdaterad till den senaste programvaran och inställningarna är nollställda, använder kameran Burrel servern för bildförmedling. Det finns alltså inget behov att använda Wireless.exe-verktyget eller ändra SMTP-serverinställningar direkt på kameran om så inte själv önskas.