Manuell testbild - ett verktyg testa kamerans sändningsfunktion

Ett bra verktyg för att testa kamerans sändningsfunktion är att ta en manuell testbild. I denna artikel går vi igenom hur du kan testa kamerans sändningsfunktion. Du hittar även de vanligaste meddelanden, vilka kan snabbt ses på kamerans skärm om sändningen lyckas eller misslyckas. 

 

Innan du tar ett testbild

Innan du testar kamerans sändningsfunktion, kontrollera följande punkter:

 • Inställning "Läge" som finns i Kamera-menyn i kamerans inställningar. Det valda läget ska vara antingen "Bild" eller "Bild&Video". Du kan testa skicka bild, inte en video.
 • Kameran ansluts till nätet. Kameran ska vara i SETUP-läge, kameran S22WA i ON-läge, för att ansluta till nätverket och hitta inställningarna.
 • Kameran har ett minneskort som uppfyller våra rekommendationer. Kamera behöver ett minneskort för att fungera. Du hittar våra rekommendationer för minneskortet här.

 

Ta en manuell testbild 

Följ dessa steg för att testa kamerans sändningsfunktion:

 1. Flytta kamerans strömbrytare till SETUP-läge. Med kameran S22WA-kameran bör strömbrytaren flyttas till ON-läge.
 2. Vänta tills kameran är ansluten till nätverket. När detta har skett, ser du operatören, nätverket och dess styrka på skärmen. Om din kamera stöder Burrel+ (SMS PRO tillverkad efter september 2021 eller S22WA), vänta också att kameran har hämtat inställningarna. När kameran är ansluten till nätverket, och hämtat möjligtvis inställningarna, tryck på kamerans OK-knapp. Kameran tar en manuell bild och frågar "Sänd bilden?"
 3. Tryck åter på OK-knappen för att bekräfta sändningen. Olika stegen för sändningen är "gör inställningar", "skickar" och slutligen "bild skickad" eller ett eventuellt felmeddelande. Beroende på kameramodell och nätverksanslutning kan hela sändningsfasen ta upp till en minut. 

 

Meddelanden på skärmen

Nedan följer några av de vanligaste meddelanden, vilka visas kort på skärmen när du testar kamerans sändningsfunktion. 


"Bild skickad" 

När texten "Bild skickad" syns kort på kameraskärmen har kameran skickat bilden till din telefon, e-post eller Burrel+, beroende på vilken du har valt för "Mottagning" på Sändning-menyn i kamerans inställningar.

 

"Bild skickad", men du får ingen bild

Bekanta dig vid följande rekommenderade åtgärder:

 • Kontrollera "Sändningsmetod" och "Mottagning" på Sändning-menyn i kamerans inställningar. Är dessa inställningar korrekta i kameran? Skicka bilden i MMS-format till din telefon och som GPRS till e-post eller Burrel+. Prova att skicka en testbild med en annan sändningsmetod eller GPRS till ett annat e-post om möjligt.
 • Om du har en kamera med Burrel+ egenskap (SMS PRO, tillverkad efter september 2021 eller S22WA) och du har ändrat inställningar direkt på kameran, har du slutligen lagrat inställningarna genom att välja "Ladda upp inställningar" från kamerans Sändning-meny? Om inställningarna inte sparas på servern (Burrel+) kan kamerans inställningar ändras.
 • Filstorlek. Speciellt om din kamera är ansluten till 2G-nätverket spelar bildstorleken en stor roll. 2G-nätet är för långsamt för att skicka stora filer. Därför kan överföringen misslyckas även om kameran skickar bilden. Prova att skicka en testbild med en annan bildstorlek och en längre bildfördröjning. Du hittar mer information i den här artikeln
 • Strömkälla. Om kameran inte får tillräckligt med ström kan kameran inte slutföra sändningen. Kontrollera strömförsörjningen för att se till att kameran har tillräckligt med ström för att fungera.
 • Minneskort. Om minneskortet är fullt eller trasigt kommer kameran inte att kunna slutföra sändningen. Kontrollera minneskortet. Vid behov formatera minneskortet direkt från kamerans inställningar eller prova ett helt annat minneskort i kameran. Instruktioner för formatering och våra rekommendationer för minneskortet finns här.

 

OBS! Om du har valt e-post som "Mottagning" på Sänding-menyn i kamerans inställningar, kontrollera dessutom följande punkter:

 1. Skräppostmappen i din e-post.
 2. E-postens övriga mapper. I vissa e-post dirigeras bilder automatiskt till en separat mapp i e-posten.
 3. Säkerhetsinställningar för din e-post. Din e-post kan klassificera bilderna åtelkameran skickar som osäkra, vilket innebär att bilderna inte alls kommer till e-posten.
 4. Hur stora filer din e-post tar emot. Kameran skickar filer på upp till 25 MB. Vissa e-post tar emot filer på upp till 20 MB, så bilden som skickas av kameran kan vara för stor fö e-posten och kommer därför inte fram. Prova ändra storleken på bilden till ett mindre och testa att skicka en testbild manuellt igen.

 

"SD-card error"

Detta är ett felmeddelande relaterat till kamerans minneskort. Om ett minneskort är isatt, kontrollera att minneskortet är öppet. Låsknappen på vänster sida ska vara i det övre läget för att kameran ska kunna läsa minneskortet. Formatera kamerans nuvarande minneskort i kamerans inställningar och/eller prova ett helt nytt kort i kameran. Formateringsinstruktioner och våra rekommendationer för minneskortet finns i denna artikel.

 

"Failed", ingen felkod

Om du bara ser "Failed" på kameraskärmen och ingen tresiffrig felkod beror detta vanligtvis på antingen minneskortet eller SIM-kortet.

 • Kontrollera minneskortet. Formatera kamerans nuvarande minneskort i kamerans inställningar och/eller prova ett helt nytt minneskort av ett annat märke.
 • Kontrollera att SIM-kortet fungerar som det ska och att abonnemanget innehåller alla nödvändiga funktioner. Om möjligt, prova ett annat SIM-kort i kameran.

Du hittar ytterligare instruktioner om hur du formaterar minneskortet och provar ett annat SIM-kort, samt våra rekommendationer för minneskortet, här.  

 

"Failed" och tre nummer

Den tresiffriga felkoden visas vanligtvis snabbt på skärmen om den manuella sändningen misslyckas. Felkoden anger inte alltid grundorsaken till problemet, men vanligtvis ger felkoden oss en bättre uppfattning om det möjliga sändningsproblemet. Du hittar de allmännaste felkoderna här. 


Om felkoden inte finns på listan, kontakta Burrel Support för ytterligare hjälp. Du kan skapa ett supportärende här. I ärendet ange vilken eller vilka felkoder som visades på skärmen. Även ange vad du har gjort för att lösa problemet.  

 

OBS! Om din kamera har problem med att ta emot bilder, rekommenderar vi att du nollställer kameran och testar sändningsfunktionen igen. Instruktioner om hur du nollställer kameran, hittar du i denna artikel.