Nollställning av kamerans inställningar

I denna artikel diskuteras om hur du nollställer kamerans inställningar, det vill säga vad detta betyder, när du ska använda detta och hur du gör detta. 


Vad betyder kamerans nollställning

Nollställning innebär att kameran återställs till så kallade fabriksinställningar. I detta fall hämtar kameran automatiskt standard SMTP serverinställningar varefter kameran börjar använda kamerans standardserver för överföring av bilder och/eller videor. 


När ska kameran nollställas? 

Inställningar kan nollställas bland annat i följande situationer:

 • Kameran har sändning problem
 • Kameran uppdateras
 • Kameran använder modifierade SMTP-serverinställningar och du vill återställa inställningarna för omredigering
 • Du har av misstag rört vid kamerans SMTP-serverinställningar och vet inte hur du ska gå vidare
 • Kameran ska säljas vidare och du vill ta bort alla inställningar du har definierat i kameran

 

OBS! Om du har en kamera med Burrel+egenskap och kameran är registrerad till Burrel+, raderas kameran inte från Burrel+ när kamerans inställningar nollställs. Kameran förblir registrerad på det Burrel+-användarkonto som kameran är registrerad på. Om du vill ta bort en kamera från Burrel+ sker detta via "Your profile" på Burrel+.

 

Nollställning av kamerans inställningar

Detta görs på följande sätt:

 1. Flytta kamerans strömbrytare till SETUP-läge. Om du har en S22WA-kamera, ställ strömbrytaren till ON-läge.
 2. Tryck på Menu-knappen på kameran. Om du har S22WA, ligger Menu-knappen längst upp till höger på kameran, den med fyra lådor.
 3. Tryck på högerpilen för att navigera till Systemet-menyn (kugghjulsbilden på den översta raden).
 4. Använd nedåtpilen för att navigera till raden "Nollställning : Ange" och tryck på OK.
 5. Tryck en gång med vänster piltangent, varefter "OK"-texten kan ses i den gröna "rutan". Tryck åter på OK-knappen så nollställer kameran inställningarna. 
 6. När språket i kameran ändras till engelska, förutsatt att du ursprungligen använde ett annat språk än engelska, har nollställningen lyckats och kameran har fabriksinställningarna.


OBS! Du kan nollställa inställningarna enbart i kamerans inställningar. Denna funktion kan inte utföras på distans. 


 

Efter nollställning

Efter att inställningarna är nollställda aktiverar du kameran som "ny" med andra ord du måste modifiera önskade inställningar på kameran. Vid behov hittar du manualer för de kameror som fortfarande säljs i denna länk.


Tips 

Här är några tips som vi rekommenderar att du tar hänsyn till efter nollställning:

 • Du kan ändra tillbaka språket till svenska, eller till ett annat önskat språk, i kamerans inställningar på Sändning-menyn. Navigera med nedåt pilen till raden "Language: English". När du har valt denna rad och den är grön, tryck på högerpilen tills språket ändras till det önskade språket och tryck på OK-knappen.
 • Vid nollställning ställs mottagning i kamerans inställningar till Burrel+ (Sändning-meny -> Mottagning) om din kamera har Burrel+ egenskap. För andra kameror börjar kameran använda e-post som mottagningsmetod.
 • Konfigurera resten av kamerans inställningar såsom datum, tid, bildinställningar, fjärrkontroll, e-post och telefonnummer. Inställningarna konfigureras direkt via kamerans menyer.
 • Om din kamera har Burrel+-egenskap, måste inställningarna sparas slutligen på servern. Annars förlorar kameran inställningarna efter omstart. Inställningarna sparas i Burrel+ kameror enligt följande: Menu -> Sändning-meny -> Ladda upp inställningar : Ange -> OK
 • Under nollställning hämtar kameran automatiskt standardinställningarna för SMTP-servern och sparar dem i sina inställningar. Kameran använder sedan standardservern (Burrel) för att överföra filer. Om din kamera har den senaste programvaran och har nollställts behöver du inte ändra kamerans SMTP-serverinställningar direkt på kameran eller via ett separat verktyg om du inte absolut vill göra det och fast instruktionerna i kamerans användarmanual. Det enklaste sättet att ställa in och använda kameran är att använda standardservern.
 • Om du vill att kameran ska använda standardservern, det enda sättet att göra det är att nollställa inställningarna i kameran enligt beskrivningen ovan. Då hämtar kameran automatiskt standardserverinställningarna och sparar dem i sina inställningar. Burrels tekniska support har inte standardserverns detaljer att dela.
 • När du har konfigurerat samtliga inställningar i kameran, rekommenderar vi att du provar att skicka en manuell testbild. Du hittar mer information om denna funktion i denna länk.