Felkoder

I den här artikeln hittar du de vanligaste felkoderna som kan visas på kamerans skärm när bildöverföringen misslyckas. Du hittar även de vanligaste åtgärderna. 


Du kan testa kamerans sändningsfunktion genom att skicka en manuell testbild. Mer information finns här. 


Felkoder

Här nedan hittar du de vanligaste felkoderna. Om du inte hittar den felkod du ser på skärmen i listan nedan, skicka då ett Support ärende. Vi uppdaterar felkodlistan vid behov.


 

Felkod
"Failed"
Åtgärder
203Bild skickad som MMS-fil till e-post. Ingen mottagande e-postadress hittades. Kontrollera Sändning-menyn -> E-post. Kontrollera även filformatet. 
208Bild skickad som MMS-fil till e-post. Nollställ kamerans inställningar. Vid behov uppdatera kameran. 
227Timeout.
229Fel på minneskortet.
231Fel på minneskortet.
240Ingen mottagande e-postadress hittades. Kontrollera Sändning-menyn -> E-post.
242Timeout.
251Vanligtvis ett tillfälligt fel. Starta om kameran. 
261Nollställ kamerans inställningar och uppdatera kameran vid behov. 
263Kontrollera inställningarna på Sändning-menyn. Nollställ kameran. Uppdatera kameran vid behov. 
282Fel på minneskortet.
284Prova ett annat SIM-kort med ett annat abonnemang. 


802Bild skickad som MMS-fil till telefon. Ingen mottagande telefonnummer hittades. Kontrollera Sändning-menyn -> Telefon. Kontrollera även filformatet.
820Uppdatera kameran. 
841Ingen mottagande e-postadress hittades. Kontrollera Sändning-menyn -> E-post. 
844Nollställ kamerans inställningar
848Uppdatera kameran. 
859Nollställ kamerans inställningar och vid behov uppdatera kameran. 
861Nollställ kamerans inställningar och vid behov uppdatera kameran. 
863Nollställ kamerans inställningar och vid behov uppdatera kameran. 
868Vanligtvis ett minneskortproblem. 
873Nollställ kamerans inställningar och vid behov uppdatera kameran. 


Åtgärder

Nollställning av inställningar. Du hittar instruktioner för att nollställa kamerans inställningar här.


Uppdatering. Instruktioner för kamerans uppdatering finns här. 


Timeout. Kontrollera punkterna nedan:

  • Ansluter kameran normalt till nätverket? Vid behov prova ett annat SIM-kort med ett annat abonnemang och prova kamerans sändningsfunktion. Du hittar mera information här.
  • Prova minska storleken på den fil som skickas och därefter prova kamerans sändningsfunktion. Särskit i 2G-nätverk är filstorleken mycket viktig. Du kan hitta mer information om kamerans inställningar som vi rekommenderar att du modifierar, här.
  • Uppdatera kameran vid behov.


Minneskortfel. Se till att det aktuella minneskortet i kameran är enligt rekommendationerna. Formatera minneskortet och/eller prova ett annat minneskort i kameran. Mer information om minneskort och formatering finns här.