Felsökningsguide -Börja här

Problem i sändningen kan förorsakas av många olika saker, men de kan vanligtvis åtgärdas med grundläggande felsökning. Innan du kontaktar Burrel Support eller skickar in kameran för service, följ felsökningsstegen här nedan. Vi rekommenderar att du bekantar dig även med våra andra Support artiklar, vilka du hittar här


1. Kontrollera att SIM-kortet fungerar och att kameran ansluter till nätet

Burrel-åtelkameran behöver ett fysiskt SIM-kort för att fungera. Ett digitalt e-SIM passar inte för kameran.


Uppgifter (namn, teknik, signalstyrka) bör synas på skärmen när kameran har anslutit till nätverket. För nya kameror, som ansluter sig för första gången, kan detta ta flera minuter. Om kameran inte ansluter till nätet, kontrollera att abonnemanget/SIM-kortet är aktiverat. Eventuellt prova ett annat SIM-kort.


Om kameran ansluter till nätverket med ett annat SIM-kort, då finns felet i det första kortet. Kontrollera först att abonnemanget/SIM-kortet är aktiverat. Vid behov kontakta direkt operatören.


Om kameran inte kan hitta nätverket med ett annat pålitligt SIM-kort heller, skicka in kameran för service. Du hittar kontaktuppgifterna här. Observera olika policyerna för kameror som omfattas av garantin och kameror som inte omfattas av garantin. 


OBS! Kom ihåg att ALLTID stänga av pinkodsförfrågan på kamerans SIM-kort för annars fungerar kameran inte. Av aktivering sker enligt följande:

  1. Sätt SIM-kortet i din telefon, tablett etcetera
  2. Ta bort pinkodsfrågan från telefonens/tablettens inställningar


2. Kontrollera att minneskortet uppfyller kraven

Kortets maximala storlek är 32 GB, med en hastighetsklass på 6 eller 10. Vi rekommenderar inte att du använder höghastighets UHS-II (UHS-2)-kort eller micro SD-kort i adaptern, eftersom dessa kan orsaka kompatibilitetsproblem med kameran. Vid behov, prova ett helt nytt minneskort av ett annat märke. Du hittar mera exakt information om minneskortet här. 


OBS! Kom ihåg att låsa upp minneskortet och formatera kortet före användning

  1. Kontrollera att minneskortet är olåst. Låsknappen på kortets vänstra sida ska vara i det övre läget
  2. Installera minneskortet i kameran
  3. Navigera -> Systemet-menyn -> Formatering


3. Kontrollera att batterierna/strömförsörjningen fungerar

Testa kameran med olika batterier. Byt ut alla kamerans 12 batterier på en gång till nya och kontrollera batteriernas ålder. Utgågna batterier varar inte. 


Testa om möjligt kameran med en annan strömkälla. Kameran ska drivas med antingen batterier eller en extern strömkälla. Om kameran inte får den strömstöt den behöver kan kameran spara bilden/videon på SD-kortet, men sändningen misslyckas.


OBS! Kontrollera din kameras användarmanual för att se om din kamera använder 6V eller 12V. Felaktig spänning kan skada kameran.


4. Kontrollera att kameran har den senaste programvaran

Nya programuppdateringar innehåller korrigeringar för kända problem och är i många fall en lösning på vanliga problem. Du hittar kamerans aktuella FW-version, såväl som HW-versionen, i kamerans inställningar (Menu -> Systemet-meny -> Version). Du hittar versionstabellen och uppdateringsfilerna här.  


5. Prova en annan mottagningsmetod

Prova att skicka filen med en annan mottagningsmetod. Du kan ändra mottagningen i kamerans inställningar enligt följande: Menu -> Sändning-meny -> Mottagning till telefon, e-post eller Burrel+. Burrel+ stöds av våra kameror Burrel S12 HD+SMS Pro och Burrel S22WA. Skicka MMS-format till din telefon och GPRS-format till e-post och Burrel+.


6. Nollställ kamerans inställningar

Inställningarna för automatisk sändning återställs när du nollställer kamerans inställningar (Menu -> Systemet-menyn -> Nollställning). Om din kamera stöder Burrel+, återställ inställningarna till Burrel+ och för övriga kameror byts mottagning till e-post. Du hittar mer information om nollställning i den här artikeln. 


7. Prova skicka en manuell testbild

Du hittar en egen artikel om att manuell testbild här. Nedan följer dock korta instruktioner för denna åtgärd:

  1. Slå på kameran, vänta på nätverksanslutningen
  2. Tryck på OK-knappen för att ta en bild
  3. Tryck på OK-knappen för att skicka bilden och kameran går igenom följande steg: Hämtar inställningar -> Skickar -> Bild skickad
  4. Kontrollera skärmen för eventuella felmeddelanden. Om du ser en tresiffrig felkod (failed), hittar du de allmännaste felkoderna här. Om felkoden inte finns på listan, skapa då ett ärende till vår Burrel Support. 
  5. Kontrollera din Burrel+/e-post/telefon om du har mottagit bilden.


OBS! Besök våra supportsidor för instruktioner om hur du ställer in din kamera, svar på vanliga frågor och felsökningslösningar. Den här länken tar dig till  vår supportsida. Om du inte hittar en lösning på ditt problem på vår supportsida kan du skapa ett supportärende så hjälper vi vidare.