S22WA: Aktiveringen av kameran (sätta på)

Denna artikel förklarar kortfattat hur du aktiverar och sätter på din Burrel S22WA kamera för att den ska börja ta bild och/eller videoklipp. Kameran måste även vara i rätt läge för att kunna ta emot fjärrkommandon via SMS. Om kameran inte är på och i rätt läge, sparar kameran inte filer på minneskortet eller utför fjärrkommandon som den tar emot.


Generellt om kamerornas påslagning 

Generellt när du flyttar kamerans strömbrytare till ON-läge, blinkar kamerans LED-indikator vanligtvis mellan 10-13 gånger med 1 sekund intervall beroende på kameramodell innan den är aktiverad och på. Under dessa sekunder tar kameran inga bilder. När kameran har slutat blinka, är kameran aktiverad och kommer automatiskt ta bilder och/eller videoklipp när den registrerar något framför rörelsesensorn. Men med Burrel S22WA är det lite annorlunda. 


Aktivering av S22WA

S22WA aktiveras inte likadant som andra kameror när strömbrytaren är i ON-läge, utan det detta sker antingen automatiskt efter en längre tid eller manuellt på kameran. Här nedan hittar du tre olika sätt att aktivera din kamera så att kameran är i färdighet att ta bilder och/eller videoklipp. Liksom övriga kameror, tar S22WA inte bild eller video när LED-indikatorn blinkar utan först när den är aktiverad.

1. Automatiskt. Flytta kamerans strömbrytare i ON-läge och vänta 5 minuter. LED-indikatorn blinkar under denna tid om kameran registrerar rörelse framför rörelsesensorn. När kameran är aktiverad och på, svartnar kamerans skärm. 

2. Manuellt. När kamerans strömbrytare är i ON-läge, ansluten till nätverket och hämtat inställningarna, tryck och håll ned vänster pilknapp på kameran i ungefär en sekund. Kameran frågar "ArmCamera". Tryck på OK-knappen för att aktivera kameran. Kamerans skärm svartnar och LED-indikator börjar blinka. Efter ca 10 sekunder är kameran aktiverad och på. 

3. Manuellt. Kameran kan aktiveras i dess inställningar enligt följande: ON-läge -> Menu -> Systemet-menyn -> ArmCamera : Ange -> OK. Kamerans skärm svartnar och LED-inkatorn börjar blinka. Efter ca 10 sekunder är kameran aktiverad och på. 


OBS! När kameran är aktiverad och på, och du trycket på vilken knapp som helst på kameran, går kameran över till inställningsläget (SETUP).