Ny Burrel App släpps inom kort!

Den nya Burrel-appen lanseras under vecka 23. Den kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Apple- och Android-enheter i faser. Du kan kontrollera versionerna här. 


OBS!

När du uppdaterar och börjar använda den nya Burrel-appen, rekommenderar vi att du använder samma inloggningsuppgifter (e-post och lösenord) och samma inloggningsmetod som användes i den gamla Burrel+-tjänsten. I detta fall kommer kamerorna att överföras automatiskt till den nya appen. Vid behov kan kamerorna läggas till i Burrel-appen med deras Burrel ID.