Sähköpostiosoitteen määrittäminen kameran asetuksiin

Sähköpostiosoitteen määrittäminen kameran asetuksiin voi olla haastavaa. Tässä artikkelissa ohjeistamme miten voit lisätä toivomasi sähköpostin, tai useamman, kameran asetuksiin.


Ohjeet sähköpostiosoitteen määrittämiseen

Siirtyäksesi kameran asetuksissa tarvitset kaikkia kameran nuolipainikkeita sekä OK- ja Menupainikkeita.


1. Siirrä kameran virtakytkin joko SETUP tai ON -tilaan kameran mallista riippuen. Odota kunnes kamera on yhdistynyt verkkoon ennen kuin painat Menu-painiketta ja siirryt kameran asetuksiin. S22WA-mallin kamerassa Menu-painikkeessa on neljä laatikkoa.


2. Kameran asetuksissa siirry oikeaa nuolipainiketta käyttämällä Lähetys-välilehdelle. Lähetys-välilehdellä paina alaspäin menevää nuolipainiketta kunnes pääset riville "Sähköposti: Jatka", vihreä rivi kuvassa (kuva 1). Kun kyseinen rivi on valittu ja se on vihreä, paina OK-painiketta. Kuva 1. - Vastaanottavan sähköpostin määrittäminen.


Huom! Jos sinulla on Burrel+palvelua tukeva kamera, etkä löydä "Sähköposti: Jatka"-riviä kameran asetuksista, vamista, että kamerassa on valittuna "Vastaanotto: Sähköposti" hieman ylempänä samaisella Lähetys-välilehdellä. Jos vastaanottoon on valittu Burrel+, silloin et pysty määrittelemään sähköpostiosoitetta. 


3. Lista vastaanottavista sähköpostiosoitteista avautuu näytölle. Vaihtoehtoisesti näet neljä tyhjää riviä, jos kamerassa ei ole määriteltynä yhtään sähköpostiosoitetta (kuva 2). Sinulla pitäisi olla ensimmäinen rivi valittuna (ylin rivi on vihreänä). Paina OK-painiketta aloittaaksesi sähköpostiosoitteen määrittämisen. 


Kuva 2. Vastaanottavien sähköpostiosoitteiden lista.4. Seuraavaksi määritellään sähköpostiosoite, jota varten tarvitset kameran nuolipainikkeita ja OK-painiketta.


Jos tarvitset esimerkiksi E-kirjainta, siirry nuolipainikkeita käyttäen ruutuun, jossa lukee kirjaimet D, E ja F ("def"-ruutu). Ruutu muuttuu vihreäksi, kun olet oikean ruudun kohdalla ja valinnut sen. Tämän jälkeen paina kaksi kertaa, tai niin monta kertaa kuin tarvitset, OK-painiketta, jotta E-kirjain ilmestyy ylimmälle riville kameran näytölle. Kyseisellä rivillä lukee teksti "etunimi.sukunimi@testi.com" kuvassa 3. Valitse toinen kirjain siirtymällä nuolipainikkeiden avulla seuraavaan ruutuun, josta löytyy tarvitsemasi kirjain, ja paina lopuksi OK-painiketta tarvittava kerta. 


Erikoiskirjaimet ja numerot löytyvät kun nuolipainikkeita käyttämällä siirryt kameran näytön oikealla laidalla näkyviin keltaisiin ruutuihin, jotka näkyvät kuvassa 3, ja painamalla OK-painiketta. Ruudusta "123" löytyy numerot ja "*#&" löytyy erikoismerkit. Kun haluat jälleen palata takaisin aakkosiin, valitse "a/A"-tuutu. Painamalla "a/A"-ruutua useammin kuin kerran muuttuu kirjasinkoot. Erikoiskirjaimet ja numerot lisätään samalla tavalla kuin kirjaimet.


Kuva 3. - Sähköpostiosoitteen määritteleminen.


Jos ilmenee kirjoitusvirhe, siirry nuolinäppäimillä "Cancel"-ruutuun, mikä näkyy ruudun alareunassa keltaisella. Huomioi, että valitsemalla "Cancel" ja painamalla OK-painiketta, sinun täytyy aloittaa koko sähköpostiosoitteen määrittäminen alusta. Et voi muokata sähköpostiosoitetta tai poistaa vain yhtä kirjainta. 


Jos sinulla on kamerana S22WA, voit vaihtoehtoisesti valita "Delete"-ruudun kun määrittelemäsi sähköpostiosoite kaipaa muokkausta. Tuolloin kamera poistaa vain yhden kirjaimen kerrallaan. Kun "Delete"-ruutu on valittu ja se on vihreänä, ja painat kerran OK-painiketta, kamera poistaa viimeisimmän kirjaimen kameran asetuksiin määrittämästäsi sähköpostiosoitteesta. Jos painat OK-painiketta kaksi kertaa, kamera poistaa kaksi viimeistä kirjainta ja niin edelleen. 


5. Kun olet lopettanut ja määritellyt toivomasi sähköpostiosoitteen, ja näet sen oikein kameran näytön ylimmäisellä rivillä, siirry lopuksi nuolinäppäimiä käyttämällä "Save"-ruutuun, joka löytyy kameran näytöltä alimpana keltaisena. Valitse se (ruutu muuttuu vihreäksi) ja paina OK-painiketta (kuva 3). Tällöin määrittelemäsi sähköpostiosoite tallentuu kameran asetuksiin. 


Huom!  S22WA-mallin kamerassa ei ole "Save"-ruutua. Kun määrittelemäsi sähköpostiosoite näkyy oikein kameran näytön ylimmällä rivillä (kuva 3), paina kameran Menu-painiketta.  


6. Sähköpostin tallentamisen jälkeen, ja S22WA-kameran ostalta Menu-painikkeen painamisen jälkeen, kamera siirtyy kameran Menu-painiketta painamalla takaisin samaan näkymään kuin kuvassa 2, mutta nyt ainostaan päivitettynä määrittelemälläsi sähköpostiosoitteella. Ylimmäisellä rivillä pitäisi näkyä sähköpostiosoite, kuten olet sen kameran asetuksiin määritellyt (kuva 4). 


Kuva 4. - Vastaanottava sähköpostiosoite näkyy vastaanottavien sähköpostiosoitteiden listassa. Jos määritelty sähköpostiosoite on pitkä, se ei välttämättä näy ylimmällä rivillä kokonaan. Tällöin näet valkoisen nuolen sähköpostiosoitteen perässä, kuten kuvassa 5. Jos haluat nähdä määrittelemäsi sähköpostiosoitteen kokonaisuudessaa, valitse alaspäin menevällä nuolinäppäimellä oikea rivi, ellei valittuna ole jo oikea rivi, jotta valittu rivi muuttuu vihreäksi. Kun olet oikealla rivillä, paina kameran oikeaa nuolipainiketta. Näin pääset näkemään koko sähköpostiosoitteen. Voit siirtyä sähköpostiosoitteella vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella. Painamalla Menu-painiketta pääset poistumaan näkymästä. 


Kuva 5. - Vastaanottava sähköpostiosoite ei näy kokonaisuudessaan vastaanottavien sähköpostiosoitteiden listassa. 


Mikäli sinun tarvitsee muokata sähköpostiosoitetta, valitse ensiksi oikea rivi (pitää näkyä vihreänä) alaspäin ja ylöspäin menevillä nuolinäppäimmillä, ja paina tämän jälkeen OK-painiketta. Tuolloin näytölle avautuu näkymä kuten kuvassa 3. Valitse "Cancel"-ruutu ja määrittele sähköpostiosoite uudestaan. Vaihtoehtoisesti valitse "Delete"-ruutu, jos kamerana on S22WA. Etene aikaisemmin mainittujen ohjeiden mukaisesti. Kuinka määritellä kameran asetuksiin useamman kuin yhden sähköpostiosoitteen

Jos haluat määritellä kameran asetuksiin useamman kuin yhden sähköpostiosoitteen, sen voi tehdä helposti. Noudata aikaisemmin mainittuja ohjeita kunnes näet saman näkymän kameran näytöllä kuin kuvassa 4. Tämä jälkeen paina alaspäin menevää nuolinäppäintä kerran, jotta vihreä palkki siirtyy toiselle riville. Painamalla OK-painiketta voit nyt aloittaa toisen sähköpostiosoitteen määrittämisen. Noudata samoja ohjeita kuin määritellessä ensimmäistä sähköpostiosoitetta. Samalla ohjeilla voit määritellä kolmannen ja neljännen sähköpostiosoitteen. Voit määritellä kameran asetuksiin enintään neljä sähköpostiosoitetta. 


Kuva 6. - Toisen sähköpostiosoitteen lisääminen kameran asetuksiin. 
HUOM! Seuraava tieto koskee ainoastaan S12 HD+SMS PRO ja S22WA-mallin kameroita. 


Ennen kuin poistut kameran asetuksista kokonaan, muista tallentaa tekemäsi muutos (tässä tapauksessa sähköpostin lisäys) myös palvelimelle. Tämä tapahtuu kuvan 1 näkymässä, siirtymällä alaspäin nuolinäppäimellä "Lähetä asetukset: Jatka" -riville ja painamalla OK-painiketta. Vahvista vielä valinta painamalla toistamiseen OK-painiketta. Mikäli suoraan kameraan tekemiä asetusmuutoksia ei tallenna palvelimelle, kamera saattaa ne kadottaa.