Definiera e-postadress till kamerans inställningar

Det kan vara svårt att ställa in en e-postadress i kamerainställningarna. I den här artikeln hittar du instruktioner om hur du kan lägga till din önskade e-postadress, eller flera, till kamerainställningarna. 


Instruktioner på hur definiera en e-postadress

För att navigera i kamerans inställningar behöver du alla pilknappar, OK och Menu-knappar på kameran. 


1. Flytta kamerans strömbrytare antingen till SETUP- eller ON-läge beroende på modellen. Vänta tills kameran har anslutit till nätverket innan du trycker på Menu-knappen och går över till kamerainställningarna. I modellen S22WA har Menu-knappen fyra rutor. 


2. I kamerans inställningar navigera till Sändning-menyn med hjälp av den högra pilknappen. När du är på Sändning-menyn, tryck på nedåtpilen och navigera till raden "E-post: Ange", den gröna raden i bilden (bild 1). Tryck på kamerans OK-knapp efter att du har navigerat och valt denna rad.


Bild 1. - Definiera mottagarens e-postadress. 


Obs! Om du har en kamera som stöder Burrel+, och hittar inte "E-post: Ange" raden i kamerans inställningar, kontrollera att du har valt "Mottagning: E-post" lite högre upp på samma Sändning-meny. Om mottagningen är Burrel+, kan du inte definiera e-postadressen.


3. En vy över mottagande e-postadresser visas, eller fyra tomma rader, om inga e-postadresser har angetts ännu (bild 2). Du bör ha den första raden vald (den översta raden är grön). Tryck på kamerans OK-knapp för att ange mottagarens e-postadress.


Bild 2. - Mottagande e-postadresser i mottagarlistan.


4. Nu är det dags att ange e-postadressen. För att göra det behöver du pilknapparna samt OK-knappen.

  • Om du, till exempel behöver välja bokstaven E, navigera till den rutan med bokstäverna D, E och F ("def"-rutan) med pilknapparna. Rutan är grön när du har navigerat till rätt ruta och valt den. Tryck sedan på OK-knappen två gånger, eller så många gånger du behöver, så att bokstaven E visas på raden högst upp på kameraskärmen. I den specifika raden anges texten "e-posten.hit@test.com" i bild 3. Du kan sedan välja en annan bokstav genom att navigera med pilknapparna till nästa ruta med den bokstav du behöver och slutligen trycka på OK-knappen så många gånger som behövs.
  • Specialtecken och siffror finns genom att navigera med pilknapparna till de gula rutorna på höger sida av skärmen sett som i bild 3 och trycka på OK-knappen. Under rutan "123" hittar du siffor och "*#&" speciella tecknen. När du vill växla till att skriva bokstäver igen, välj "a/A"-rutan. Genom att trycka flera gånger på "a/A"-rutan kan du ändra bokstäverna till små eller tvärtemot. Specialtecken och siffror anges på samma sätt som bokstäver.


Bild 3. - Ange en e-postadress. 


  • Om det uppstår ett stavfel, navigera med pilknapparna till "Cancel"-rutan längs ner på skärmen i gult. Observera att genom att välja "Cancel" och trycka på kamerans OK-knapp måste du börja skriva in e-postadressen igen från början. Du kan inte bara radera en bokstav.


Obs! Om du har S22WA som kamera, kan du alternativt välja "Delete"-rutan när e-postadressen behöver modifieras. Då tar kameran bort bara en bokstav åt gången. När "Delete" har valts och du trycker på OK-knappen en gång tar kameran bort den sista bokstaven från e-postadressen som du har definierat i inställningarna. Om du trycker på OK-knappen två gånger, tar kameran bort de två sista bokstäverna osv. 


5. När du har avslutat och angett den önskade e-postadressen, och du kan sen korrekt på den översta raden på kameraskärmen, navigera slutligen med pilknapparna till "Save"-rutan längst ner på kameraskärmen färgad i gult, så att den är vald (rutan blir grön) och tryck på OK-knappen (bild 3). Då sparas den definierade e-postadressen i kamerans inställningar. 


Obs! S22WA-kameran har ingen "Save"-ruta. När den angivna e-postadressen visas korrekt i den översta raden på kameraskärmen (bild 3), tryck på Menu-knappen. 


6. Efter att ha sparat e-postadressen, och för användare av S22WA efter att ha tryckt på kamerans Menu-knapp, återvänder du till samma vy som visas i bild 2, men nu bara uppdaterad med den e-postadress du har definierat. På den första raden bör nu din e-postadress synas som du har angett den (bild 4).


Bild 4. - Användarens (=mottagande) e-postadress i mottagarlistan.


Om det tillagda e-postadressen är lång, kan det hända att den inte visas helt på den översta raden. Då ser du en vit pil efter e-postadressen liksom i bild 5. Om du vill se hela e-postadressen, använd vid behov först nedåtpilknappen för att navigera till rätt e-postrad så att den blir grön. Vid rätt vald rad, tryck på den högra pilknappen. Då visas e-postadressen som sin helhet enligt vad som angetts. Du kan flytta dig med vänster-och högerpilknapparna. Tryck på Menu-knappen för att lämna menyn.


Bild 5. - Användarens e-postadress syns inte helt i mottagarlistan. 


Om du behöver ändra e-postadressen, välj först rätt rad (måste synas som grön) med kamerans uppåt- eller nedåtpilknappar och tryck sedan på OK-knappen. Då öppnas vyn som visas i bild 3. Sedan välj "Cancel"-rutan och definiera mottagarens e-postadress på nytt. Alternativt välj "Delete"-rutan om du har S22WA som kamera. Därefter fortsatt enligt instruktionerna nämnda tidigare. Hur definieras flera än en e-postadress

Om du vill lägga till mer än bara en e-postadress till kamerans inställningar kan du göra det enkelt. Följ instruktionerna ovan tills du kan se samma vy på kameraskärmen som i bild 4. Tryck sedan på nedåtpilknappen en gång, så att den gröna markeringen är på den andra raden. Tryck på OK-knappen för att börja ange den andra e-postadressen och följ samma procedur som när du anger den första e-postadressen. På samma sätt kan du ange ett tredje och fjärde e-postadress. Du kan ange upp till fyra e-postadresser i kamerainställningarna. 


Bild 6.  - Lägga till en annan e-postadress i kamerainställningarna.
OBS! Följande information gäller endast för S12 HD+SMS PRO och S22WA -kameror


Innan du lämnar kamerainställningarna helt, se till att spara ändringarna (e-postadressernas tillägg) även på servern. Du kan göra detta när du har samma vy som i bild 1 och navigerar, nedåt med pilknappen till raden "Ladda upp inställningar: Ange" och trycker sedan på OK-knappen. Bekräfta valet genom att trycka på OK-knappen igen. Om ändringar till kamerans inställningar, vilka görs direkt på kameran inte sparas på servern kan kameran förlora dem.