Teknisk stöd för kameror och Burrel+

Vid problem bekanta dig först med våra Support artiklar och speciellt ofta frågade frågor. Om du inte hittar svar på problemet, skapa ett ärende till Burrel tekniska stöd.


Du kan skapa ett Support ärende här.


Tänk och svara på följande frågor när du kontaktar oss:

  • Hur uppstår/uppstod problemet? Beskriv problemet så noggrant som möjligt vad problemet är, får du felkod och så vidare
  • När och var uppstår problemet? Vad gjorde du när problemet uppstod? Uppstår problemet till exempel enbart i stugan eller på samtliga platser?
  • Kan du upprepa problemet eller uppstår problemet enbart i en viss situation?


Vänligen notera att att vi erbjuder enbart stöd åt Burrel åtelkameror. 


Vid problem och behov till stöd för övriga Burrel produkter, kontakta Alaska Brands kundservice. Deras kontaktuppgifter finner du här