Kamerans säkerhetskod

Om så önskas kan säkerhetskoden aktiveras i kamerans inställningar under Systemet-menyn. Dess funtion är att skydda inställningarna från utomstående. Ifall du har S22WA som kamera, måste säkerhetskoden aktiveras om du vill aktivera "Camera Tracker (positionering)". Denna funktions finns även på Systemet-menyn. 


Säkerhetskoden är som standard sex nollor (000000). Säkerhetskoden måste dock ändras för aktivering. Personen som slår på funktionen definierar den önskade 6-siffriga säkerhetskoden, som kameran ber om varje gång innan tillång till inställningarna öppnas.


Burrel tekniska stöd har tyvärr inga instruktioner för att kringgå eller återställa säkerhetskoden av säkerhetsskäl. För detta ändamål måste kameran skickas till service utanför garantin. Kontakta vår partner Pihlatek (email pihlatek@pihlatek.fi) gärna på engelska för vidare hjälp. 


OBS! Innan du uppdaterar kameran, kontollera att säkerhetskoden är avstängd i kameras inställningar. Om du av slår av säkerthetskoden, kontrollera att eventuella ändringen även är korrekt sparad i kameras inställningar.