Rörelsesensorn och dess känslighet

I den här artikeln hittar du allmän information om rörelsesensorn och dess känsligheter.

 

Kamerans placering är avgörande för att rörelsesensorn ska fungera optimalt. Du hittar mer information om kamerans placering här

 

Allmänt om kamerans rörelsesensor

Åtelkameror använder ett identifieringssystem baserat på passiv infraröd (PIR) teknik. Den känner av förändringar i infraröd strålning (strålningsvärme), som varierar beroende på objektens temperatur och ytornas egenskaper. När till exempel ett djur passerar framför en åtelkamera, ändras temperaturen i rörelsesensorns synfält från omgivningens temperatur till djurets temperatur och tillbaka. Förändringen i infraröd strålning som sensorn upptäcker, utlöser kameran att ta en bild. 

 

OBS! Kamerans rörelsesensor reagerar om den upptäcker rörelse OCH värme framför kameran. På grund av detta är en åtelkamera idealisk för att upptäcka djur och människor. Enbart rörelse eller värme framför rörelsesensorn utlöser inte kameran. Kamerans rörelsesensor reagerar inte heller på förändringar i infraröd strålning om det finns ett fönster mellan objektet och kameran. 

 

Rörelsesensorns inställningar

Alla inställningar relaterade till kamerans rörelsesensor kan hittas i kamerans inställningar under Avtryckaren-menyn, som har en klockikon på översta raden. Denna meny inkluderar rörelsesensorns känslighet, bildfördröjning och timers.

 

Rörelsesensorns känslighet kan även justeras på distans via SMS eller via appen, med vissa begränsningar. 

 

Rörelsesensorns känslighet

Rörelsesensorns känslighet avser hur känslig kameran upptäcker förändringar i infraröd strålning som sker framför kameran och tar en bild. I kamerans inställningar (Menu -> Avtryckaren-menyn -> Rörelsesensor) kan du välja hur känsligt rörelsesensorn reagerar på ett varmt och rörligt objekt framför kameran. Känslighetsskalorna är låg, normal och hög. Dessutom kan du stänga av rörelsesensorn genom att välja känsligheten till "av". När rörelsesensorn är inställd på "hög" tar den mest känsligt bilder. Då reagerar kameran på mindre rörelser och förändringar i infraröd strålning.

 

OBS! Kamerans reaktionstid förblir densamma oavsett rörelsesensorns känslighet. Om så önskas, hittar du kamerans reaktionstid i brukanvisningen. Från denna länk hittar du brukanvisingarna för åtelkameror, vilka fortfarande är till försäljning i PDF-format. 

 

Rörelsesensorns korrekta känslighet

Det finns ingen enskild korrekt inställning för rörelsesensorns position, eftersom rörelsesensorns funktion påverkas av många saker, såsom temperatur, årstid, belysning, miljö, objekt som fotograferas och så vidare. Till exempel höga temperaturer får rörelsesensorn reagera mindre känsligt.

 

Rörelsesensorns lämpliga position bör helt enkelt testas på plats där kameran är placerad, och anpassas efter det som ska filmas, så att du hittar den mest lämpliga inställningen för din kamera och den specifika platsen. Här nedanför har vi sammanställt några tips som vi hoppas kommer att underlätta dig att hitta den rätta känsligheten för din kamera. 

 

Låg

 • Rörelsesensorn reagerar bara på betydande värmestrålning, så inställningen förhindrar kameran att ta tomma eller onödiga bilder.
 • Bilder kan missas, om till exempel motivet rör sig snabbt eller om förändringen i infraröd strålning framför kameran inte är tillräcklig.
 • Lämplig när du filmar till exempel vanligt vilt.
 • Lämplig för öppna områden där kameran filmar slumpmässigt och ett känt objekt.
 • Lämplig utomhus, på vintern och särskilt tidigt på våren, när det finns fortvarande snö, samt i kalla omständigheter. 
 • Inställningen sparar kamerans strömkälla och förhindrar minneskortet bli fullt för snabbt.


Normal

 • Standardinställning och rekommendation, där känsligheten kan justeras vid behov. 
 • Lämplig när du filmar till exempel vanligt vilt.
 • Orsakar ibland tomma och onödiga bilder, till exempel i mycket blåsigt väder.

 

Hög

 • Rörelsesensorn reagerar på det minsta rörelse.
 • Lämplig när motivet rör sig snabbt och till små djur, såsom småfåglar samt när det händer mycket på det filmade området. 
 • Oftast den bästa inställningen om kameran filmar inne eller i varmt väder.
 • Inställningen kan lätt orsaka tomma och onödiga bilder om det finns störningar framför kameran, till exempel grenar som flyttas av vinden eller värmestrålning från marken.
 • Inställningen förbrukar mest kamerans strömkälla och fyller minneskortet fortast.
   

Av

 • Rörelsesensorn är avstängd och kameran tar inte bilder av förändringar i infraröd strålning framför kameran. Notera att kameran är ändå påslagen och förbrukar dess strömkälla.

  OBS! Om rörelsesensorn ändras till "av"-läge, kan kameran fortfarande ta bild en tid tills kameran sparar ändringen i dess inställningar och börjar agera därefter.Rörelsesensor och fordon

Kamerans rörelsesensor måste detektera en förändring i den infraröda strålningen, det vill säga rörelsen och värmen framför kameran skiljer sig tillräckligt mycket från omgivningen, för att kamera ska filma. Åtelkameran är optimerad att filma vilt, så olika fordon, såsom bilar, är ofta utmanande för rörelsesensorn. Ett stängt motorrum släpper inte alltid ut tillräckligt mycket värmestrålning när fordonet är i rörelse, även om motorn går varm. Ofta är bilen helt enkelt ett för kallt mål för att åtelkameran ska reagera på det och ta en bild, även om bilen rör sig framför kameran. Åtelkameran kan också utlösa bilden först när bilen är riktigt nära.

 

För att åtelkameran ska ta bättre bild på fordon, kan du prova följande metoder:

 • Känslighet. Prova justera rörelsesensorn till känsligare (SETUP -> Menu -> Avtryckaren-menyn -> Rörelsesensor).
 • Riktning. Justera kamerans riktning något annorlunda. Om kameravinkeln är felaktig, eller om kameran är placerad för högt eller för lågt, kan detta leda till att rörelsesensorn inte reagerar på ett förbipasserande fordon.
 • Avstånd. Placera kameran närmare vägen du vill filma, för om bilen passerar för långt bort kan rörelsesensorn missa det. Vid behov prova en annan plats.