Formatering av minneskortet

I den här artikeln berättar vi hur du formaterar kamerans minneskort direkt från kamerans inställningar. 


Om du vill veta mera om själva minneskortet, hittar du information här. 

 

Bra att veta om formatering

Vi rekommenderar att du formaterar minneskortet varje gång det sätts in i åtelkameran. Vår rekommendation för formatering gäller även nya minneskort.

 

Formatering raderar minneskortet helt, och förlorade filer eller vad som helst annat som kan ha funnits på minneskortet kan inte återställas. Om det finns filer på minneskortet, vilka du vill behålla, rekommenderar vi att du överför dem till säkerhet eller kopierar dem, till exempel till datorn, innan du formaterar minneskortet.

 

Formatera minneskortet

Det enklaste sättet att formatera minneskortet är direkt från kamerans inställningar när minneskortet finns i kameran. Formatering raderar minneskortet helt. Det är alltså det enklaste sättet att radera minneskortet från allt.

 

Formatering kan göras på följande sätt:

  1. Flytta kamerans strömbrytare till SETUP-läget. Strömbrytaren på kameran S22WA ska ställas i läge ON.
  2. Tryck på Menu-knappen på kameran. På kameran S22WA finns denna knapp upp till höger med fyra fyrkanter.
  3. Tryck på vänsterpilen för att navigera till Systemet-menyn (kugghjulsbilden i den översta raden).
  4. Använd nedåtpilen för att navigera till raden "Formatering: Ange" och tryck på OK-knappen på kameran.
  5. Tryck på vänster piltangent en gång för att visa OK-texten i den gröna rutan. Tryck på OK-knappen igen, så börjar formateringen. Du kan ibland se texten "formatering" eller "formateras" på skärmen. Om du inte vill formatera minneskortet kan du avbryta åtgärden genom att trycka på kamerans Menu-knapp.
  6. När kameran har formaterat minneskortet återgår kameran till Systemet-menyn.

 

OBS! Att radera alla filer från minneskortet ersätter inte formatering av minneskortet. Vi rekommenderar fortfarande att du formaterar minneskortet varje gång det installeras i kameran.