Förhandsgranskning direkt från kameran

Bilder och videor som är sparade på kamerans minneskort kan visas direkt på kameran genom att använda kamerans skärm. Här nedan hittar du instruktioner för detta.

 

Förhandsgranskning av sparade bilder och videor på minneskortet

Du kan förhandsgranska bilder och videor som är sparade på kamerans minneskort direkt på kameran. Det görs på följande sätt:

  1. Sätt kamerans strömbrytare i SETUP-läge. För kameran S22WA ska strömbrytaren sättas i ON-läge.
  2. Tryck på Play (Uppspelning)-knappen med en liten pil som pekar åt höger. Knappen finns mellan Menu- och Del-knapparna. För kameran S22WA finns Play-knappen ovanför strömbrytaren.
  3. I förhandsgranskningsläget ser du ett löpande nummer i det övre högra hörnet för den sparade bilden och/eller videon på minneskortet. Dessutom visas bildens upplösning eller videons storlek. I det nedre högra hörnet visas datum och tid då kameran tog bilden eller videon. På videor ser du en liten OK-ikon längst ned till vänster på skärmen.
  4. Med kamerans vänster- och högerpilknappar kan du bläddra mellan olika bilder och videor på minneskortet.
  5. För att zooma in en bild, tryck på uppåt pilknappen. Kameran zoomar in på bildens mitt. För att återgå till normal bildstorlek, tryck på nedåtpilknappen. 
  6. Om kameran har spelat in video kan du spela upp den i förhandsgranskningsläget genom att trycka på kamerans OK-knapp. Genom att trycka på OK-knappen igen pausas videouppspelningen. Genom att trycka på OK-knappen ännu en gång fortsätter uppspelningen från den punkt där pausen startade. Om videon har ljud spelas det inte upp i förhandsgranskningsläget eftersom kameran inte har en högtalare.
  7. Genom att trycka på Play-knappen igen lämnar du kamerans mediegalleri.

 

OBS! Kamerans skärm är avsedd för förhandsgranskning av bilder och videor, och kameran spelar inte upp ljud. Om du vill titta nogrannare på bilderna och/eller videorna som kameran har sparat på minneskortet, använd till exempel en dator för att visa dem. 

 

Radering av bilder och videor från minneskortet i förhandsgranskningsläget

Om du vill, kan du radera bilder eller videor som kameran sparat när du förhandsgranskar dem. Om du vill radera den bild eller video som visas på kamerans skärm finns det två sätt att göra det: 

  • När du ser bilden eller videon som du vill radera på skärmen, tryck på kamerans Del-knapp. Med kamerans vänster- eller högerpilknappar kan du välja under rubriken "Radera aktuell" antingen "Ja" eller "Nej", beroende på om du vill radera bilden eller videon i fråga eller inte. När valet är grönt är det valt. Genom att trycka på OK-knappen utför kameran åtgärden. Genom att trycka på Menu-knappen återgår kameran till förhandsgranskningsläget.
  • När du ser bilden eller videon som du vill radera på skärmen, tryck på kamerans Menu-knapp. En svart ruta med rubriken "Uppspelning" öppnas på kameraskärmen. Under detta hittar du en grön rad med texten "Radera - Radera bild". Om du vill radera bilden eller videon i fråga, tryck på OK-knappen så utför kameran proceduren. Om du i stället vill radera samtliga bilder och videor som kameran tagit, tryck då på högerpilknapp tills texten ändras till "Radera - Radera alla". Genom att trycka på OK-knappen raderar kameran alla bilder och videor som är sparade på minneskortet. Om du vill ändå behålla alla foton och videor, tryck på kamerans Menu-knapp så återgår kameran till förhandsgranskningsläget.

 

OBS! Ibland kan det finnas kvar bilder eller videor på minneskortet, även om du väljer alternativet "radera alla" under förhandsgranskningen. Endast formatering av minneskortet tömmer det helt. Du hittar instruktioner för hur du formaterar minneskortet direkt i kamerans inställningar här.