Använda åtelkameran enbart för inspelning

I den här artikeln beskriver vi kort hur man får kameran att fungera enbart för inspelning, med andra ord kameran sändningsfunktion används inte alls. 


Om kameran ska användas för inspelning och inte för att skicka bilder och/eller videor, bör följande kamerainställningar stängas av:


Kameran har ett SIM-kort:

Menu -> Sändning-menyn -> Sändningsläge : Av


Kameran har EJ ett SIM-kort:

Menu -> Sändning-menyn -> 

Sändningsläge : Av

Fjärrstyrning: Av


När kameran används enbart för inspelning, hittas de bilder och/eller videor kameran har spelat in senare på minneskortet.


OBS! För att fungera, behöver kameran fortvarande ett minneskort enligt rekommendationerna. Mer information om minneskortet hittar du här.