Snabbstartsguide för att installera S22WA med hjälp av Burrel+ -appen

Innan du börjar, se till att du har ett fungerande SIM-kort redo för din kamera.

 

 1. Sätt i SIM-kortet
  • Inuti kamerans låda hittar du ett rekommenderat SIM-kort från den finska operatören Elisa. Om du vill använda det, navigera till devicesim.com/burrel/se för att välja ett paket och slutföra betalningen. Om du är i Finland, och har Elisa Burrel SIM-kort, navigera då till elisa.fi/burrel
  • Om du redan har ett annat SIM-kort kan du använda det i din Burrel-kamera. Se bara till att SIM-kortet är olåst och det inte frågar efter PIN-kod. Du kan kontrollera detta genom att sätta in SIM-kortet i din telefon, navigera till telefonens inställningar och ändra inställningen där. Du hittar mer detaljerad information i telefonens användarmanual.

 

 1. Installera kamerans fasta delar
  • Fäst antennen i antennkontakten på toppen av kameran. Se till att den är ordentligt fäst men skruva inte för hårt. 
  • Öppna frontluckan. 
  • Sätt i 12 AA-batterier i kameran. Alternativt kan du ansluta kameran i en 12V extern strömkälla med rätt kabel. 
  • Sätt in ett micro-SD-kortet i kortplatsen. Följ kortsymbolen för rätt orientering. Våra rekommendationer för minneskortet är: storlek max 32 GB, snabbhets klass 6 eller 10, eller UHS-1. Du hittar mera information om minneskortet här.
  • Sätt in det aktiverade och olåsta SIM-kortet i kameran.

 

 1. Aktivera kameran
  • Flytta kamerans strömbrytare till ON-läge. Kameran går in i direktgranskningsläge och börjar söka efter ett nätverk.
  • När kameran ansluter till nätverket visas operatörens namn och nätverkssignalstyrka på skärmen.
  • Ifall kameran inte hittar nätet, prova ett annat SIM-kort i kameran. 
  • Kom ihåg att kontrollera att PIN-koden för SIM-kortet är av aktiverat. Med det medföljande Elisa SIM-kortet är detta automatiskt avstängt.

 

 1. Installera Burrel+ -appen
  • Ladda ner "Burrel+" -appen från Apple App Store eller Google Play Store.

 

 1. Skapa ett Burrel+ -konto
  • Öppna Burrel+appen och skapa dina egna inloggningsuppgifter eller registrera dig med ditt Apple- eller Google-konto.
  • Aktivera notifikationer i appen för att få meddelanden om nya bilder.

 

 1. Lägg till din kamera
  • Tryck på alternativet "Lägg till ny kamera" (Add new camera) i Burrel+appen.
  • Namnge din kamera för enklare identifiering.
  • Ange kameras Burrel ID, som finns på installationsguiden som medföljer din kamera.
  • Vänta på det gröna ljuset, vilket indikerar att kameran har registrerats framgångsrikt i Burrel+.

 

 1. Kontrollera kamerainställningar från kameran
  • Om din kamera startar på engelska eller finska kan du ändra språket. Tryck på Menu-knappen märkt med fyra rutor på kameran. Använd sedan pilknapparna vänster-höger för att navigera till Systemet-menyn (kugghjul som ikon) och tryck slutligen på OK-knappen. Navigera med nedåtpilen till raden "Språk" ("Language" på engelska och "Kieli" på finska) och tryck på OK-knappen. Välj sedan önskade språket genom att trycka på vänster eller höger pilknapp. Tryck på OK för att bekräfta ditt språkval och avsluta menyn genom att trycka på Menu-knappen igen.
  • På Kamera-menyn (kamera som ikon) kan du välja bildläget med andra ord välja tar kameran bild, video eller både och. Om du vill ta emot endast bild, välj "Bild" som bildläge och om du vill ha enbart video, välj "Video". I läget "Bild&Video" sparar kameran bild och video på minneskortet men skickar enbart bild. 
  • Kontrollera att kamerans bildfördröjning är minst 1 minut. Du hittar detta inställningsalternativ under Avtryckaren-menyn (klocka som ikon). Justera tiden med hjälp av sidopilarna vänster-höger. Om du har gjort ändringar i kamerans inställningar, spara dem genom att trycka på OK-knappen, och spara sedan ändringarna även på servern (navigera till Sändning-menyn med sidopilarna och välj slutligen "Ladda upp inställningar").
  • Se till och ändra vid behov kamerans mottagning till Burrel+. Detta kan göras genom att öppna inställningarna från MENU-knappen -> navigera till "Sänding" menyn (tre stolpar) -> navigera med den nedåtriktade pilen till raden "Mottagning" och tryck på OK-knappen. Sedan tryck på högerpilen tills det står "Mottagning: Burrel+". Tryck på OK-knappen. Välj slutligen "Ladda upp inställningar" på samma Sänding-meny för att spara inställningarna.

 

OBS! Varje gång du ändrar kamerans inställningar direkt på kameran, kom ihåg att spara inställningarna på servern genom att välja ”Ladda upp inställningar” på Sänding-menyn. Annars ändras inställningarna i kameran.

 

 1. Ta ett testfoto 
  • Nu är det dags att testa kameran! När kameran är i ON-läge och du ser livebild på skärmen samt kameran anslutit till nätet och hämtat inställningarna, tryck på OK-knappen för att ta en bild. Tryck sedan på OK-knappen igen för att skicka bilden. Vänta några minuter, och bilden kommer till ditt Burrel+ -konto. Om detta tar lång tid, stäng av Burrel+appen och starta om den. Du hittar mera information om manuell testbild här

 

 1. Börja använda kameran!
 • Nu är det dags att börja använda din Burrel-kamera. Välj en plats åt kameran. Vid behov hittar du mera information om kamerans placering här. När kameran är på den valda platsen, öppna frontluckan och ställ kameran i ON-läge. Stäng luckan. Kameran är redo för användning.
     

Grattis! Din Burrel S22WA -åtelkamera är nu installerad och ansluten till Burrel+ -appen, redo att ta och skicka bilder och videor. Njut av fjärrstyra din kamera med lätthet.