Exempel och information om de vanligaste inställningarna för åtelkameror

I den här artikeln ger vi ett exempel på hurdana inställningarna kan vara för att få kameran skicka bild. Observera att det inte finns några "korrekta" inställningar för kameran, eftersom inställningarna varierar beroende på behov, men också till exempel på kamerans placering.

 

Observationer innan inställningar definieras

Om din kamera är ny och ännu inte tagen i bruk, fungerar din kamera med standardinställningarna. Du kan anpassa kamerans inställningar enligt dina preferenser. På Sändning-menyn i kamerans inställningar kan du behöva lägga till ditt telefonnummer och din e-postadress om kameran inte skickar bilder till Burrel+ tjänsten. Du kan även behöva modifiera inställningarna "Sändningsmetod" och "Mottagning" på samma meny.

 

Om kamerainställningarna har ändrats, om kameran köpts begagnad eller om du helt enkelt vill börja inställa kameran från början, rekommenderar vi att återställa kameran till dess standardinställningar innan du gör några justeringar. Instruktioner för hur du nollställer kamerans inställningar finns här.

 

Exempel på kamerans inställningar

Många av inställningarna nedan är desamma som de finns i kameran som standard eller efter nollställningen. Observera att olika modeller har olika funktioner, så kamerainställningarna och deras ordning kan variera. På grund av de olika funktionerna har kamerorna olika standardinställningar. Till exempel, är strandardupplösningen på Kamera-menyn 5 M för SMS3 och 10 M för modellen SMS PRO. 

 

Du kommer åt kamerans inställningar genom att flytta kamerans strömbrytare till antigen SETUP eller ON läge, beroende på modell. Vänta tills kameran anslutit till nätverket och skickat inställningarna. När kameran är ansluten, tryck sedan på kamerans Menu-knapp. På S22WA-kameran finns det fyra lådor på Menu-knappen. 

 

Nedanför följer ett exempel på hur kamerainställningarna kan se ut för att kameran skickar bild. 

 

Kamera-menyn: 

Bildläge: Bild

Upplösning: 10 M (standardinställningen varierar enligt kameramodell)

Burst mode: 1 bild

 

Avtryckaren-menyn:

Rörelsesensor: Normal

Bildfördröjning: 1 minut

TimeLapse, Timer och Kalender: Ange (betyder av)

 

Systemet-menyn:

Ställ in tid: Ange. Tid och datum bör ställas in under konfigurationen. Kontrollera att tidszonen är korrekt.

Fotostämpel: På

Överskrivning: På

 

Sändning-menyn:

Sändningsläge: Genast 

Sändningsmetod: GPRS (Rör inte kamerans SMTP-serverinställningar utan lämna menyn med Menu-knappen om inställningarna visas på skärmen)

Mottagning: E-post (Rör inte kamerans SMTP-serverinställningar utan lämna menyn med Menu-knappen om inställningarna visas på skärmen)

Telefon: Ange. Tillägg ditt telefonnummer här i formatet 0401234567. 

E-post: Ange. Tillägg ditt e-postadress hör dit kameran skickar bilden.

Fjärrstyrning: På/Always ELLER Av

Bildstorlek: 1,3M (standardinställningen varierar enligt kameramodell)

Ladda upp inställningar: Ange. Denna inställning gäller enbart kameramodellerna SMS PRO och S22WA. Mera information om denna punkt hittas under rubriken "Förtydliganden till exempelinställningarna".

 

 

Förtydliganden till exempelinställningarna

Här nedan hittar du förtydliganden av kamerans inställningar nämnda i exemplet. 

 

Bildläge

Välj om du vill att kameran ska spela in bild och/eller video. Om du vill att kameran spelar in och sänder bilder, välj "Bild". Om du vill ha video, och det är mögligt med din kamera, välj då "Video". Genom att välja "Bild&Video" som läge, sparar kameran båda på minneskortet, men skickar bara bilden. Du kan hitta mera information om huruvida din kamera skickar även video i kamerans bruksanvisning eller i artikeln "Vanliga frågor om Burrel kameror"

 

Om du väljer "Bild" som läge, kan du aktivera Burst Mode. Då tar kameran automatiskt två eller fler bilder med önskad intervall. Kameran sparar samtliga bilder på minneskortet, men skickar bara den senaste. 

 

Upplösning

Vi rekommenderar en hög upplösning för skarpare bilder och videor. Ju högre upplösning, desto större fil och vanligtvis fler utmaningar vid sändningen. Välj upplösningen enligt dina behov. Prova olika upplösningar för att hitta det mest lämpliga. Kom ihåg att kameran skickar också bilder med standardupplösningen, vilket är en bra startpunkt.

 

Rörelsesensor

Denna inställning avgör hur känsligt kameran reagerar på förändringar i infraröd strålningen framför kameran och tar en bild. Du hittar mera information om rörelsesensorn och dess olika känsligheter här. 

 

Bildfördröjning

Detta är tidsintervallet innan kameran tar nästa bild. Om bildfördröjningen är för kort och det finns mycket aktivitet framför kameran, kan bilderna fastna och kameran kanske inte skickar dem. VI rekommenderar en bildfördröjning på minst 1 minut för att ge kameran tillräckligt med tid att skicka bilder även med lite svagare nätverksanslutning. Om kameran fungerar på ett 2G-nätverk kan bildfördröjningen behöva vara längre, eftersom bildöverföringen är betydligt långsammare på ett 2G-nätverk än på ett 4G-nätverk. 

 

Fotostämpel

När denna funktion är på, inkluderar den bild som skickas av kameran en svart bottenrad. Denna rad visar bland annat tidsstämpel och kamerans strömläge. 

 

Överskrivning

När denna funktion är på, börjar kameran automatiskt spara nya bilder över gamla när minneskortet fylls. 

 

Sändningsläge

När sändningsläget är inställd på "genast" skickar kameran bilden så snart den är tagen. Om "Sändningsläge: Genast" är valt i kamerans inställningar och trycker på kamerans OK-knapp, kan du definiera det maximala antalet bilder och videor kameran kommer att skicka inom ett dygn. Noll (0) betyder ett obegränsat antal bilder och videor. Standarden är vanligtvis antingen 0 eller 50, beroende på kameramodellen.

 

Sändningsmetod

Du kan välja om bilden sänds som en MMS eller som en datafil. Vi rekommenderar att du väljer MMS-formatet om du vill att kameran ska skicka bilder direkt till din telefon. Dataformat är det rätta valet om du vill ha bilder sända antigen till e-post eller Burrel+.

 

Om du använder Burrel+appen på din telefon och vill se bilderna som skickats av kameran i denna app, måste kameran skicka bilderna och videorna som datafil.

 

Obs! Att skicka MMS-filer kan medföra separata avgifter enligt din operatörs prislista. Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt abonnemang innan du begär att kameran ska skicka bilder som MMS-filer.

 

Mottagning

Mottagningen beror på det valda sändningsmetoden. Eftersom sändningsmetoden som valts i exempelinställningarna är data, är e-post vad för mottagning. Om din kamera stöder Burrel+ tjänsten, hittar du också Burrel+ som ett alternativ för mottagning. Genom att välja Burrel+ skickar kameran de tagna bilderna och videorna direkt till denna molntjänst.  

 

Om du väljer "E-post" som mottagning kan kamerans skärm beroende på modellen, visa kamerans SMTP-serverinställningar. Vi rekommenderar att du inte ändrar kamerans SMTP-serverinställningar för att säkerställa att kameran använder standardservern (Burrel servern) för sändning och för att undvika sändningsfel på grund av felaktiga serverinställningar. Genom att trycka på kamerans Menu-knapp kan du lämna serverinställningarna. 

 

Observera att om kamerans SMTP-serverinställningar ändras och anpassade serverinställningar önskas i kameran, kan Burrels tekniska support endast rekommendera att nollställa kamerans inställningar och använda standardservern för att identifiera problemets orsak. Burrel tekniska support har ingen åtkomst till andra servrar än Burrel servern.

 

Telefon

Det är viktigt att ange ditt telefonnummer i kamerans inställningar om du avser använda fjärrstyrning via SMS eller tar emot bilder direkt från kameran i MMS-format. Telefonnumret ska anges i formatet 0401234567.

 

E-post

E-postadressen måste sparas i kamerans inställningar om du vill att kameran ska skicka bilder direkt till e-post.

 

Fjärrstyrning

Den här inställningen bör vara i läget "Always" eller "På" om du vill aktivera fjärrstyrningen via SMS och vill att kameran ska svara på det mottagna fjärrkommandot så snabbt som möjligt. Du kan hitta mer information om fjärrstyrning här. Om fjärrstyrning inte avses att användas, rekommenderar vi att du stänger av den här funktionen. 

 

Bildstorlek

Alternativen varierar beroende på kameramodell. Standarden är vanligtvis medelstorlek, som kan minskas eller ökas vide behov. Observera att även upplösningen på Kamera-menyn ökar filstorleken. 

 

Ladda upp inställningar

Denna punkt gäller enbart kameramodeller SMS PRO och S22WA.

 

När du ändrar kamerans inställningar direkt på kameran, måste ändringarna slutligen sparas även på servern. Om ändringarna inte sparas på servern, kan kamerans inställningar ändras. Du sparar ändringarna på servern att du efter samtliga ändringar väljer "Ladda upp inställningar: Ange" och bekräftar valet genom att trycka på kamerans OK-knapp. 

 

Obs! Du kan hitta mer information om kamerainställningarna i bruksanvisningen. Du hittar nedladdningsbara bruksanvisningar i PDF-format för kameror som fortvarande är till salu här. 


 

Ta en manuell testbild

När kameran har konfigureras med de önskade inställningar och är ansluten till nätverket, är det dags att testa kamerans sändningsfunktion. Du hittar mera information här hur du tar en manuell testbild och de vanligaste notiserna som kameran skickar. 

 

Obs! För att fungera korrekt måste kameran ha ett minneskort som fyller rekommendationerna. Du kan hitta mer information om minneskortet och dess rekommendationer här.