Vanliga frågor om Burrel kameror

I denna artikel hittar du svar på vanliga frågor och hjälp om Burrel kameror. 


Samtliga Burrel kameror

Vilket mobilnät stöder min kamera?

Vilket nätverk kameran stöder beror på kamerans inbyggda egenskaper. I denna länk hittar du de kameror vilka är till salu. Välj specifika kameran och bekanta dig vid kamerans tillgänglighet.


Som påslagen, söker kameran automatiskt det bästa befintliga nätet på den geografiska plats där kameran är placerad vid varje given tidpunkt enligt ditt abonnemangsavtal med operatören. Till exempel om kameran som egenskap stöder 4G, stöder kameran samtliga nätverk (2G, 3G och 4G). 


Obs! Operatörerna avvecklar sina 3G-nät. När 3G-nätet slutar fungera växlar kamerorna automatiskt över till 2G. När kameran fungerar i 2G-nätverk, rekommenderar vi att du är uppmärksam på filstorleken som skickas så att överföringen sker så smärtfritt som möjligt. 2G-nätet är långsammare än 3G-nätet. Mera information om hur avvecklingen av 3G-nätverket påverkar din kamera, hittar du här


Sänder min kamera bild och/eller video?

Burrel-åtelkameror finns i både icke-sändande och sändande kameror. Icke-sändande kameror sparar bilderna och/eller videorna på minneskortet och skickar inte filerna. Dessa kameror har inget SIM-kort plats.

 

Burrels sändande kameror fungerar med ett SIM-kort. Dessa kameror lagrar också bilder och/eller videor på ett minneskort. Med sändande kameror kan du dock skicka bilder och/eller videor till din telefon, e-post eller eventuellt Burrel+-tjänst (=molntjänst för kameror som stöder Burrel+). För att få bilder till Burrel+, krävs att du har S12 HD SMS PRO (tillverkad efter september 2021) eller S22WA som kamera. 

 

Kameran skickar bara ett visst antal bilder per dag

Hur många bilder och videor du vill kameran skickar högst under ett dygn, kan justeras på kamerans inställningar. Navigera till Sändning-menyn och välj "Sändningsläge: Genast". Tryck på ''OK'' för att modifiera antalet. Som standard är maxvärdet inställt på ''0'' (noll) i inställningarna, vilket gör att kameran skickar obegränsad mängd bilder och videor.

 

Kameran tar bilder för känsligt, eller bilderna är "tomma"

Rörelsesensorn reagerar på förändringar i värmestrålningen. På vintern kan temperaturskillnaderna vara mycket stora, varför PIR-sensorn kan instruera kameran att ta en bild/video för känsligt. Du kan justera rörelsesensorns känslighet i kamerans Avtryckaren-meny. Du hittar mera information om rörelsesensorn och dess känsligheter här. 

 

Kameran skickar inte alla bilder?

Åtelkameran sänder en bild i taget. Om det är mycket rörelse framför kameran tar kameran bilder i snabbare takt än den kan skicka dem. Därför kan kamerans minneskort i vissa situationer innehålla fler bilder och/eller videor än vad kameran har sänt.

 

Hur lång tid det tar att skicka en fil beror på vilket nätverk enheten är ansluten till. För enheter som är anslutna till 2G-nätet kan det ta 30-90 sekunder att skicka en fil. I 3G-nätet 10-20 sekunder, och i 4G 5-10 sekunder. Dessa tider är uppskattningar, eftersom anslutningskvalitetet och filstorleken också påverkar sändningstiden.

 

Vi rekommenderar att bildfördröjningen (hittas på kamerans Avtryckaren-meny) är minst en minut. Detta gör det mer sannolikt att kameran hinner skicka bilden innan den tar en ny.


Om du har valt "Bild" som bildläge på Kamera-menyn i kamerans inställningar, och aktiverat Burst mode (kameran tar automatiskt mera än 2 bilder i 1-3 sekunders intervaller), kameran spelar in och sparar samtliga bilder på minneskortet. Kameran skickar enbart den sista bilden.

 

Kameran skickar inte video?

Burrels kameramodeller Edge HD+3G, Edge HD+4G, S12HD+SMS PRO och S22WA skickar video. Övriga kameror, vilka har som egenskap att spela in video, lagrar videon på minneskortet, men skickar dem inte. Observera att om din kamera är ansluten till 2G-nätet, är nätverket för långsam för att skicka stora filer, såsom videor. I 2G-nätet är det möjligt att skicka bilder. 

 

De vanligaste problemen vid videosändning orsakas av bildinställningar. Kontrollera om bildläget möjligtvis är ''Bild&Video''. Om så är fallet, sparar kameran bilden och videon på minneskortet, men skickar bara bilden. Om du vill att kameran sänder video, ställ bildläget in på ''Video''.

 

Kontrollera även videostorleken. De flesta e-posttjänster begränsar filstorleken till högst 20 MB. Om filen är större, kommer videon inte fram. Ställ in videons längd och kvalitet till exempel 720P/20 sek. eller 1080P/10 sek. så överskrider filstorleken inte maximum gränsen.

 

När tar kameran bild med TimeLapse?

När TimeLapse på kamerans "Avtryckaren"-meny är inställd på önskade uppgifter, börjar kameran ta bilder med det inställda intervallet från det ögonblick som kamerans strömbrytare ställs i ON-läge. Till exempel TimeLapse inställs på att ta bilder var 12:e timme och strömbrytaren flyttas till ON-läge kl. 14.30. Då börjar kameran ta bilder kl. 14.30, 2.30, 14.30 osv.


OBS! Med kamerorna SMS PRO och S22WA beakta att TimeLapse börjar inte fungera förrän kameran har mottagit uppdaterade inställningarna. Du kan ändra uppdateringsintervallet på "Sändning-menyn" och "Autoupdate-cykel". 

 

Jag har glömt kamerans säkerhetskod, vad kan jag göra?

Du hittar information om hur du kan gå vidare i detta ärende i denna länk. 

 

Var kan jag se vilken HW version min kamera har?

Du hittar kameras HW version i kamerans inställningar enligt följande:

Menu -> Systemet-menyn -> Version: Ange -> OK


Obs! Du hittar kamerans modell, FW version, HW version och IMEI-kod i samma punkt

 

Hur uppdaterar jag min kamera?

Se uppdateringsinstruktioner och filer här.

 

Var hittar jag kameras IMEI-kod?

Du hittar kamerans 15-siffriga unika IMEI-kod:

  • I kamerans inställningar: Menu -> Systemet-menyn -> Version : Ange -> OK
  • På kameran. Vissa kameror har en etikett fäst på kameran med IMEI-koden på.
  • E-posten ifall kameran skickar direkt bild till e-posten.
  • På installationsguidens baksida. Guiden kommer med S12 HD+SMS PRO och S22WA.


Var hittar jag kamerans Burrel ID?

Du hittar mera information om Burrel ID här


Burrel+ kameror

Jag ändrade kamerans inställningar direkt på kameran, men sparade inställningarna finns inte kvar i kamerans minne?

När kameran är ansluten till Burrel+tjänsten, hämtar kameran sina inställningar som standard från Burrel+ servern. Om du ändrar kamerans inställningar fysiskt direkt på kameran, måste de ändrade inställningarna skickas till servern för att behållas. Efter att du har gjort samtliga ändringar i inställningarna, välj slutligen "Ladda upp inställningar" på kamerans Sändning-meny. Först då sparas ändringarna på Burrel+ servern och i kameran. 


Jag har ändat kamerans inställningar i Burrel+tjänsten. Varför uppdateras kameran inte omedelbart?

Kameran tar emot de uppdaterade inställningarna från Burrel+tjänsten samtidigt som den skickar bild eller video, eller hämtar automatiskt inställningar (Autoupdate-cykel). Om det inte finns någon rörelse framför kameran och kameran därför inte skickar filer, får kameran de uppdaterade inställningarna enligt inställningen Autoupdate-cykel. Du kan bestämma hur ofta kameran automatiskt är i kontakt med Burrel+tjänsten och uppdaterar sina inställningar. Du hittar inställningen på Sändning-menyn. 


OBS! Om du vill att kameran automatiskt söker tätt efter inställningar från Burrel+, rekommenderar vi att du använder nätström eller externt batteri som åtelkamerans strömkälla. Ju oftare kameran söker efter inställningar, desto mera brukar den strömkällan. 


Kameran är i kontakt med Burrel+ men skickar inte bilder till Burrel+.  

  • Kontrollera kamerans inställningar. Är inställningarna nedan korrekt i kameran?

Menu -> Sändning-meny ->

Sändningsläge : Genast

Sändningmetod : GPRS

Mottagning : Burrel+

  • Har du kommit ihåg att slutligen spara inställningsändringar du gjort direkt på kameran genom att välja "Ladda upp inställningar" på Sändning-menyn?
  • Är bildfördröjningen på Avtryckaren-menyn minst 1 minut?
  • Kontrollera att kamerans minneskort är kompatibel. Du hittar mera information om minneskortet här.


Om du har en kamera, som stöder Burrel+, läs gärna även denna artikel.